Delårsrapport för The Empire AB - 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport för The Empire AB - 1 januari - 30 september 1999 Resultatförbättring enligt plan The Empires resultat har under 1999 förbättrats kvartal för kvartal. Kostnads- rationaliseringar börjar slå igenom och efterfrågan på bolagets produkter är nu genomgående god. Tredje kvartalets resultat var + 1.467 TSEK (728 TSEK) före skatt. I tredje kvartalet ingår semester månaden juli. Januari - september 1999 - inkl. jämförelsestörande poster på - 5 MSEK - visar fortfarande en förlust på - 4.128 TSEK före skatt (-3.585 TSEK): - Nu börjar det arta sig, säger nye VD Peter Sjödahl. UR BALANSRÄKNINGEN 30 sept 31 dec 30 sept 31 dec 1999 1998 1998 1997 proformproform a a Eget kapital MSEK 34.6 41.6 42.0 50.5 Totalt sysselsatt 49.9 64.5 69.6 68.8 kapital MSEK Räntebärande skulder 15.2 22.9 27.6 18.2 Balansomslutning MSEK 85.2 107.6 113.3 114.0 Soliditet % 40.6 38.7 37.0 44.2 Likviditet 2.1 2.1 2.2 2.2 (oms.tillg:korta skulder) Eget kapital per 18:22 21:91 22:11 26:57 aktie SEK Av checkkrediten på 20 MSEK utnyttjades den 30 sept 1999 11.8 MSEK. I mars 1999 delades Skultuna Messingsbruk ut till The Empires aktieägare. The Empire har 1.900.200 aktier varav 299 000 A-aktier. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00390/bit0001.pdf Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00390/bit0002.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00390/bit0003.xls Tabellark

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.

Kontakt

  • EMPIRE