Pressrelease om kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 1999

5 maj 1999 PRESSRELEASE OM KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1999 Det våras för The Empire! Första kvartalet 1999 var viktigt och händelserikt för The Empire. Skultuna Messingsbruk delades ut till aktieägarna och handlas nu på AktieTorget för cirka 5 SEK per aktie. Carnegie studerade strategiska alternativ och styrelsen valde att ren-odla, fusionera och rationalisera kärnverksamheten som är förädling och distribution av metaller, stål och plast. En sådan omvandling, kostar innan den smakar. Därav 5 MSEK i s k jämförelse- störande poster, som i sin helhet belastar första kvartalet. - Lönsamheten förbättras successivt och målet är att inom ett år ligga på nivån 15 procent avkastning på såväl sysselsatt kapital som eget kapital. Det våras för The Empire, hävdar koncernchefen Ian Wachtmeister. Resultatet före skatt, inklusive förlust från Skultuna och jämförelsestörande poster, blev -5.5 MSEK i kvartalet. Utvecklingen under resten av året förväntas dra upp resultatet till vinst för helåret 1999 medan målsättningen för helåret år 2000 är drygt +10 MSEK före skatt. På www.empire.se hittar Du hela kvartalsrapporten med analyser, prognoser och förklaringar. T ex Eget kapital per aktie: Målet som nu gäller är en ökning från 17:10 SEK per aktie 31 mars 1999 till över 20 SEK per aktie när år 2000 är slut, samtidigt som vinsten per aktie ska stiga från ett negativt värde i mars 1999 till över 3.50 SEK per aktie vid slutet av år 2000. Avkastning på sysselsatt kapital, liksom på eget kapital: Här gäller ökning från dagens negativa värde till över 10 procent under de närmaste 12 månaderna på väg mot det hägrande målet 20 procent år 2000. www.empire.se innehåller koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning, koncernens och moderbolagets finansieringsanalys, inverkan av att Skultuna Messingsbruk delats ut till aktieägarna, förklaring av de jämförelsestörande posterna, analys av utfall och prognos för The new Empire, dvs den renodlade kärnverksamheten, prognos för vinst och eget kapital per aktie. För ytterligare information kontakta Ian Wachtmeister, tel 08-660 79 70, mobil 0705-67 67 07 www.empire.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00610/bit0002.pdf

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.

Kontakt

  • EMPIRE

Prenumerera

Dokument & länkar