The Empire rationaliserar och koncentrerar

THE EMPIRE RATIONALISERAR OCH KONCENTRERAR MBL-förhandlingar kommer omgående att påbörjas om en genomgripande förändring inom The Empire koncernen. Främst handlar det om upplägget i Mälardalen, där lagerverksamheten föreslås koncentreras till ett huvudlager, sannolikt längs E18 mellan Stockholm och Enköping. Det nya lagret ska dra i gång i juli nästa år. Försäljningsorganisationen i hela Sverige avses också att rationaliseras. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2002. . Cirka 10 anställda berörs av förändringarna. Dessutom har ett letter of intent tecknats om försäljning av divisionen Imero till en grupp anställda. Transaktionen kopplas till ett samarbetsavtal. - The Empires slagkraft på marknaden kommer att öka samtidigt som vi minskar kostnader och kapitalbindning. Det är precis vad som behövs i rådande konjunktur- och konkurrensläge, säger VD Peter Sjödahl. Mer information: Johan Wachtmeister, styrelsens ordförande, 0708-784120, Peter Sjödahl, VD, 0708-301070 Ian Wachtmeister, 0703-463878 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00380/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/12/20011012BIT00380/bit0001.pdf

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.

Dokument & länkar