Viktigt för The Empires gamla och nya aktieägare

VIKTIGT FÖR THE EMPIRES GAMLA OCH NYA AKTIEÄGARE Idag distribuerades per post ytterligare information till The Empires aktieägare om vad affären med Ledstiernan innebär. I korthet påpekas följande. * Affären är villkorad av positiva beslut av The Empires bolagsstämma den 11 april och av OM Stockholmsbörsens Bolagskommitté. * En Empireaktie (EMP-B) blir dels en aktie i Ledstiernan (bolaget ändrar firma)och dels en aktie i The Empire Sweden AB, vars innehåll är detsamma som dagens The Empire. * Den som den 19 april har Empireaktier (då namnändrade till Ledstiernanaktier) i sin depå eller på sitt VP-konto och har motsvarande antal Ledstiernanaktier den 30 juni, åtnjuter en värdegaranti av 37.94 kronor per Ledstiernanaktie baserad på snittkursen under tiden 26 juni - 7 juli 2000. Differensen mellan garantivärdet och snittkursen betalas kontant. * De aktieägare som har aktier i Ledstiernan den 19 april 2000 erhåller alltså även samma antal aktier i The Empire Sweden AB samt drygt 7,50 kronor kontant. Det senare för att kunna betala den skatt som aktietilldelningen eventuellt medför. Beloppet utbetalas i början av juli. * Det är dock möjligt att Lex ASEA kan tillämpas för mottagna aktier i The Empire Sweden AB. Skatten skulle därmed bli latent, dvs framkomma först när aktien säljs. Kontantersättningen erhålles lika fullt. Närmare besked i denna fråga kommer sannolikt under hösten 2000. I utskicket till aktieägarna nämns också att The Empires traditionella verksamhet går bättre och bättre. För ytterligare information kontakta Ian Wachtmeister tel 0703-463878 eller 08-6607970 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT01120/bit0002.pdf

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.

Kontakt

  • EMPIRE

Prenumerera

Dokument & länkar