Nätverket "4e september – En annan vård är möjlig" möter sjukvårdsminister Gabriel Wikström imorgon

Fredagen den 2 december är, efter förfrågan, fyra representanter från nätverket "4e september – En annan vård är möjlig" inbjudna till ett dialogmöte med hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Detta är en uppföljning av nätverkets arbete med att få upp de viktiga sjukvårdsfrågorna på nationell nivå.

Deltar på mötet gör två av initiativtagarna till nätverket Charlotta Dickman och Päivi Vilkkavaara, specialistsjuksköterskor Stockholm, Kerstin Brandelius, Föreningen Sollefteå Framtidens Akutsjukhus samt Håkan Hedman, vice ordförande Njurförbundet.

Vi kommer att ta upp:

1.     Vårdens förutsättningar för personalen och patienten.

Vi menar att landstingen behöver skapa en hållbar arbetsmiljö för personalen så att sjukligheten bland vårdpersonal vänder nedåt istället för att öka och för att bryta den pågående förlusten av kompetens.

Ordinarie personal säger upp sig då arbetsmiljön är orimlig med långa arbetspass utan pauser, med för få vårdplatser, med överfyllda akutmottagningar och en vård som inte längre är patientsäker.

2.     Vårdens organisation.

Vi menar att vi behöver få till stånd en bättre balans och tillgång till primärvård, akut bassjukvård och hög-specialiserad vård. Vårdens organisation behöver förändras för att patienten åter skall betraktas som en helhet och få en sammanhållen vårdkedja. Landstingen och kommunerna måste samarbeta mer strategiskt så att äldre och personer med kroniska sjukdomar inte faller mellan stolarna. 

Den centralisering som pågår i bl.a. norra Sverige med ett enda akutsjukhus i flera län, där patienterna har 20-30 mil och ända upp till fyra timmars resa för akutvård, är förödande för både patienten och personalen. I andra regioner råder andra problem.

Stockholm den 1 december 2016

’4e september – En annan vård ärmöjlig’

Charlotta Dickman                            Päivi Vilkkavaara

Tel:  0708 - 36 80 97                        070 – 767 14 40   

Bakgrund:Den 4 september genomfördes en landsomfattande manifestation av vårdpersonal i hela Sverige från Luleå i norr till Trelleborg i söder på temat ”Slut på rean – En annan vård är möjlig!”. Syftet var att enat lyfta fram den försämring av svensk sjukvård som sker över hela landet. En försämring som bidrar till att vi bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen på flera punkter och att människor idag inte längre erbjuds vård på lika villkor.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia