Informationskampanj om hjärnsjukdomen som kan orsakas av världens farligaste djur – en mygga

Åtta av tio personer vet inte vad encefalit, hjärninflammation, är. En hög siffra som visar på behovet av mer information om denna svåra hjärnsjukdom.
Encefalit orsakas bland annat av virus och smittvägen kan vara myggburen (japansk encefalit) men också luftburen som vid mässling.

WHO beräknar cirka 68 000 fall av Japansk encefalit varje år i Asien men sjukdomen är underskattad. Japansk encefalit förekommer i 24 länder, varav hälften har infört allmän barnvaccination mot sjukdomen vilket är ett starkt argument för vaccinering hos personer som besöker dessa länder. Barnvaccineringarna ger också en skev fel bild av sjukdomsspridning genom att vaccinationerna skyddar stora delar av den inhemska befolkningen.

En app, BrainWalk, är navet i en global kampanj som leds av Encephalitis Society för att sätta ljus på encefalit, eller hjärninflammation, inför Världsencefalitdagen den 22 februari.
För att dela på Twitter:@encephalitis och använd hashtaggarna #BrainWalk and #WorldEncephalitisDay.

Världsencefalitdagen www.worldencephalitisday.org den 22 februari är en global uppmärksamhetsdag för människor som påverkas direkt eller indirekt av hjärninflammation.
Dagen instiftades 2014 av Encephalitis Society i Storbritannien.

Om Encephalitis Society

Encephalitis Society (www.encephalitis.info) bildades 1994 och är en registrerad välgörenhetsorganisation och den enda resursen i sitt slag i världen. Syftet är att ge direkt stöd och information till människor som drabbas av hjärninflammation och till deras familj och vänner. Organisationen får inga statliga bidrag utan är helt beroende av bidrag från enskilda personer, företag och bidragsgivande organisationer.

Om Encefalit

Encefalit, eller hjärninflammation, kan orsakas av ett smittämne (virus eller bakterie) som invaderar hjärnan (smittsam hjärninflammation) eller bero på att immunsystemet felaktigt angriper hjärnan (postinfektiös / autoimmun hjärninflammation).
Den drabbar såväl vuxna som barn och dödligheten är hög, och hos många av dem som överlever efterlämnar sjukdomen svåra hjärnskador av varierande omfattning och svårighetsgrad. Konsekvenserna kan vara kognitiva, fysiska, emotionella, beteendemässiga eller psykosociala funktionsnedsättningar.

Presskontakt: Annika Eliasson, 0702 354335, annika.eliasson@rmpmedia.se

Kontakt föreningen: comms@encephalitis.info, +44(0)1653 692583

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar