Cove Resources fullföljer inte förvärvet av Kalvinit

Överlåtelseavtalet mellan Cove Resources Ltd (“Cove”) och Endomines AB (“Endomines”) rörande samtliga aktier i Kalvinit Oy (“Kalvinit”) kommer inte att fullföljas.

Under kontraktsperioden, från juli 2012, har Cove gjort ”feasibility-studier” som en del i vidare utvecklingsarbete, vilka har tillhandahållits Endomines i enlighet med villkoren i avtalet.

Endomines kommer snarast att inleda sökandet efter en ny partner för att vidareutveckla projektet. Under tiden kommer Kalvinit att fortsätta att utveckla ilmenitprojektet och i samarbete med lokala markägare fortsätta bearbetningskoncessionsförfarandet.

Kalvinits titaniumprojekt är en betydande ilmenitförekomst och ett långt framskridet gruvprojekt beläget inom Europeiska Unionen. När projektet är färdigutvecklat kommer Kalvinit att kunna positionera sig som en betydande leverantör av råmaterial för titanpigment till europeiska marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Staffan Simberg
Styrelseordförande i Endomines AB
tel. + 358 500 209 216 eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.


Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2013 kl. 08:45 svensk tid.

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar