Endomines AB planerar återupptagande av prospekterings-verksamheten och rekryterar en prospekteringschef

Endomines har förstärkt sin organisation och rekryterat en prospekteringschef till Bolagets verksamhet längs Karelska Guldlinjen i Finland. Jyrki Bergström fil mag. i geologi, kommer att tillträda tjänsten den 1 oktober 2014.

Jyrki Bergström har en gedigen erfarenhet av prospektering och gruvutveckling både internationellt och i Finland. Jyrki tjänstgjorde senast hos Dragon Mining Oy där han var ansvarig geolog för prospekteringen i norra Finland och för geologiska undersökningar vid Kuusamo guldgruva. Jyrki har dessutom drivit en egen konsultverksamhet inom geologi.

”Vi är nöjda att Jyrki ska börja på Endomines som dess nya prospekteringschef. Bolaget planerar att återuppta sin prospekteringsverksamhet längs Karelska Guldlinjen, i östra Finland, som temporärt varit nedlagd och Jyrki kommer att tillföra värdefull kompetens och kunskap till projektet”, kommenterar Markus Ekberg, Endomines VD.

Jyrki Bergström har en filosofie magisterexamen i geologi från Helsingfors Universitet i Finland. Han har 15 års erfarenhet från guld- och industrimineralprospektering och utvecklingsprojekt från Outokumpu Mining, Rio Tinto Minerals, Imery Minerals och Dragon Mining i Finland, Frankrike, Italien, Österrike och Australien.

Jyrki Bergström kommer att rapportera till Endomines VD, Markus Ekberg och ingå i Bolagets ledningsgrupp.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.
______________________________________________________________________________________________

Denna rapport innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2014 kl.08:45 svensk tid.

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar