Förändringar i Endomines ledningsgrupp

Bolagets ledning meddelar att Jaakko Liikanen, Bolagets tekniske chef, lämnar företaget från och med den 4 april 2014. Jaakko Liikanen lämnar företaget på eget initiativ och planerar att, efter en övergångsperiod, pensionera sig.

Jaakko Liikanen är en av grundarna till det finska dotterbolaget Endomines Oy och varit anställd i Endomines Oy sedan 1996. Endomines Oy förvärvades av Endomines AB i juli 2006. Från 2009 har Jaakko Liikanen ingått i Endomines ledningsgrupp som teknisk chef. Vi tackar Jaakko Liikanen för den långa tiden med Endomines och önskar honom all framgång i hans framtida vägval”, kommenterar Endomines VD Markus Ekberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Om Endomines AB
Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som inlett produktionen i sin första guldgruva i östra Finland i februari 2011. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen utefter vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserverna enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm: [ENDO] och på NASDAQ OMX Helsinki: [ENDOM]. Pareto Öhman AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.

_______________________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2014 kl. 08:45 svensk tid.

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar