KARELIAN GOLD RUSH 2015- ENDOMINES PROSPEKTERINGSTÄVLING

Den geologiska databasen för Karelska Guldlinjen, helt kontrollerad av Endomines, har gjorts tillgänglig

Endomines har nöjet att meddela att Bolaget idag har offentliggjort all relevant geologisk data för Karelska Guldlinjen, ett fyra mil långt guldpotentiellt arkeiskt grönstensbälte som ligger i östra Finland och som helt kontrolleras av Bolaget. Den publicerade databasen är tillgänglig för geovetare och andra från hela världen efter registrering till “Karelian Gold Rush 2015 - Endomines Exploration Challenge” på http://goldrush.endomines.com/registration.

Med denna tävling utmanar Endomines gruv- och prospekteringsvärlden till ett innovativt och ett ”out-of-box”-tänkande för att hitta nya idéer till prospekteringsmål och -modeller. Över 30 år av prospekteringsaktiviteter har resulterat i de guldfyndigheter som nu är i produktion och i talrika mineraliseringar längs "Karelska Guldlinjen". Regionen är fortfarande underprospekterad och har stor potential.

Bidragen kommer att bedömas av en internationell jury bestående av oberoende och erfarna yrkesutövare inom geovetenskap. De bästa prospekteringsförslagen kommer att belönas med kontanta prispengar: första pris är 40 000 €, andra pris 20 000 €, tredje pris 10 000 € och fjärde till åttonde pris 2 000 €. Den oberoende juryn kommer att utvärdera alla bidrag och vinnarna kommer att annonseras på ”Prospectors and Developers Conference” (PDAC 2016) i mars 2016 i Toronto, Kanada. Juryn består av Paul Evins, Ph.D. (strukturgeologi) WSP Sverige; Denis Schlatter, Ph.D. (geokemi) Helvetica Exploration Services Schweiz och Turo Ahokas, M.Sc. (geofysik) Independent Senior Geophysicist. Juryns arbete koordineras av Markus Ekberg, M.Sc. (geologi), VD i Endomines.

Vi är väldigt glada över aktiviteten runt denna tävling. Hittills har ungefär 100 kvalificerade geovetare registrerat sig till tävlingen. Vi förväntar oss att erhålla flertalet högkvalitativa förslag från dessa internationella tävlanden. Nya, innovativa och kanske till och med vilda idéer till nya prospekteringsmål välkomnas”, kommenterar Markus Ekberg, VD i Bolaget.

    
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50 eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2015 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

Taggar:

Om oss

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen i östra Finland. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Prenumerera

Dokument & länkar