Delårsrapport januari-mars 2012

Omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

Enea har uppvisat tillväxt samt förbättrad lönsamhet under de senaste kvartalen. Verksamheten renodlades i och med avyttringen av den nordiska konsultverksamheten i december 2011 och Enea gick därmed in i 2012 som ett fokuserat programvarubolag.

Nettoomsättningen ökade till 117,3 (113,6) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 3,3 (-1,0) procent under första kvartalet.

Övriga intäkter uppgick till 61,8 MSEK, vilka avser reavinst från avyttring av den nordiska konsultverksamheten.

Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15,6 (13,9) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,3 (12,2) procent. Inklusive reavinst ökade rörelseresultatet till 77,4 MSEK.

Resultat per aktie uppgick till 0,66 (0,65) SEK per aktie. Inklusive reavinst uppgick resultat per aktie till 4,31 SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 (5,4) MSEK. Det totala kassaflödet uppgick till -6,9 (-2,3) MSEK och till 110,8 MSEK inklusive reavinst.

Årsstämman beslöt om att överföra 8,00 (5,00) SEK per aktie via ett automatiskt inlösenförfarande, vilket motsvarar en överföring uppgående till 136,9 (86,7) MSEK. Utbetalningsdag är den 16 maj 2012.

Januari – mars 2012

(motsvarande period föregående år inom parentes)

Exklusive reavinst

 • Nettoomsättning, 117,3 (113,6) MSEK
 • Tillväxt, 3,3 (-1,0)%
 • Tillväxt valutajusterad, 1,8 (1,6)%
 • Rörelseresultat, 15,6 (13,9) MSEK
 • Rörelsemarginal, 13,3 (12,2)%
 • Resultat före skatt, 16,2 (16,0) MSEK
 • Resultat efter skatt, 11,1 (11,3) MSEK
 • Resultat per aktie, 0,66 (0,65) SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 6,1 (5,4) MSEK

Inklusive reavinst

 • Nettoomsättning, 117,3 MSEK
 • Övriga intäkter, 61,8 MSEK
 • Tillväxt, 57,7%
 • Tillväxt valutajusterad, 56,3%
 • Rörelseresultat, 77,4 MSEK
 • Rörelsemarginal, 43,2%
 • Resultat före skatt, 78,0 MSEK
 • Resultat efter skatt, 72,9 MSEK
 • Resultat per aktie, 4,31 SEK
 • Kassaflöde (löpande verksamhet), 6,1 MSEK

Anders Lidbeck, VD och Koncernchef kommenterar:

”Första kvartalet var ett bra kvartal för Enea. Vi växte med 3,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Dessutom ökade rörelsemarginalen från 12,2 procent till 13,3 procent.

Den kraftfulla ökningen av antal mobila enheter som kommunicerar leder till ökad datatrafik som ställer krav på investeringar i infrastrukturen. Vår största kund, Ericsson, förutspår 50 miljarder uppkopplade enheter år 2020. Cisco Systems Inc. tror att det ökande antalet uppkopplade enheter kommer att leda till att datatrafiken artonfaldigas under de närmsta fyra åren. Vi arbetar med de bästa leverantörerna av telekom infrastruktur. De har redan idag byggt in Eneas operativsystem i merparten av infrastrukturen som hanterar 3G och 4G. Det är en fantastisk position som få företag kan uppvisa.

Fokus på den globala programvaruverksamheten

I december 2011 tecknade vi avtal om försäljning av vår nordiska konsultverksamhet till Alten Group och dess svenska dotterbolag Xdin. När 2012 inleddes var således vi ett globalt programvarubolag med ny organisation och fokuserad strategi. Vi har behållit och fortsatt att investera i vår globala tjänsteorganisation med leveranskapacitet i USA, Rumänien och Kina. Den utvecklas väl och vi kan på detta sätt både hantera stora globala och begränsade lokala konsultuppdrag.

Under kvartalet fortsatte vi förbättra vårt produkterbjudande. Enea Linux lanserades den 27 mars på Design West i USA. Linux i kombination med realtidsoperativsystem är idag i stor utsträckning standard när telekomutrustning för infrastruktur byggs och har därför blivit en förutsättning för oss att fortsätta ha en ledande ställning hos de stora telekomföretagen i världen. Eneas Linuxlösning är en kombination av programvara och tjänster som erbjuds som en kundanpassad lösning. Den inkluderar telekomspecifika innovationer såsom LWRT som adderar vissa realtidsegenskaper till Linux samt PAX som är en grafisk plattform för att förbättra prestandan i hårdvaran. Lanseringen fick ett mycket positivt mottagande från både kunder, partners och media.

Utdelning

Vårt kassaflöde under 2011 var bra och förstärktes ytterligare av slutlikviden för försäljningen av den nordiska konsultverksamheten. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om en överföring till aktieägarna på 136,9 MSEK vilket motsvarar 8,00 SEK per aktie.

Marknaden

Marknadstillväxten på lång sikt är god med ökande investeringar i näten. På kort sikt noterar vi att operatörerna är något försiktiga med sina investeringar samt att de upplever en viss prispress, vilket påverkar deras orderläggning till våra kunder. Å andra sidan får vi också rapporter om att utbyggnaden av 4G-näten går snabbare än tidigare beräknat. I USA har t.ex. de fyra största mobiloperatörerna nu annonserat att de kommer att ha 4G-nät i drift i slutet av 2013.

Eneas försäljning varierar med kundernas framgångar genom de royaltyströmmar som baseras på kundernas försäljning. Tillväxten mellan kvartalen kommer därför att variera. Den långsiktiga utvecklingen för Enea pekar däremot uppåt. Vår ambition under de kommande fem åren är att skapa ett globalt programvarubolag med betydligt högre omsättning, hög lönsamhet, goda kassaflöden och med en stor andel återkommande intäkter.”

Press och analytikermöte

Press och analytiker är välkomna att delta i press- och analytikermöte där Anders Lidbeck, VD och koncernchef, presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Torsdag 26 april kl: 10:00

Länk: Financial Hearings

Telefonnummer: +46 8 506 857 57 eller +44 (0) 20 7750 9950 end_of_the_skype_highlighting

Den fullständiga rapporten är publicerad på www.enea.com/investors

Denna information är sådan som Enea AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-04-26 kl 7.30.

För mer information kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Catharina Paulcén, VP Communications
Telefon: 0709-714133
E-mail:
catharina.paulcen@enea.com

Om Enea
Enea är ett globalt mjukvaru- och konsultbolag specialiserat på lösningar för kommunikationsintensiva produkter. Med 40 års erfarenhet är Enea världsledande på att utveckla system med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda. Enea levererar kunskap och produkter som kortar utvecklingstider, minskar utvecklingskostnaderna och gör systemen mer pålitliga för slutanvändarna. Eneas industriexpertis omfattar telekominfrastruktur, mobiltelefoner, medicinteknik, fordon och flyg. Enea har kontor i Europa, Nordamerika och Asien och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB. För mer information besök www.enea.com eller kontakta oss på
info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Flashlite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2012 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar