Enea emitterar ett seniort, icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor

Enea AB (publ) (“Enea”) har slutfört emissionen av ett treårigt seniort, icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor. Nettolikviden från obligationsemissionen kommer att användas för att delfinansiera förvärvet av ett bolag inom mobila kommunikationslösningar, som tidigare kommunicerats.

Enea har emitterat ett seniort, icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor med en rörlig ränta om Stibor 3M + 5,25%, med förfall i mars 2021. Obligationslånet placerades framgångsrikt hos fler än 35 nordiska kvalificerade institutionella investerare. Emissionsdatumet för de nya obligationerna planeras till den 5 mars 2018.

”Vi är väldigt nöjda med det stora intresset hos nordiska investerare för vår obligationsemission. Den framgångsrika obligationsemissionen är ett viktigt steg för oss för att möjliggöra genomförandet av Eneas strategi om att fortsätta utveckla ett globalt mjukvaruföretag inom marknader med hög tillväxt”, säger Anders Lidbeck, VD och koncernchef för Enea.

Enea avser att ansöka om notering av obligationen på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

ABG Sundal Collier har engagerats som finansiell rådgivare och sole bookrunner till Enea i samband med transaktionen. Vinge har varit legal rådgivare.

Kontakt

Anders Lidbeck, President & CEO

Telefon: +46 8 507 140 00

E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Om Enea  

Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar