Enea förnyar avtal för utvecklings- och produktionslicenser värt 111 MSEK

Enea har tecknat ett avtal med en europeisk kund. Dagens avtal som är värt 13,3 MEUR (111 MSEK) är en förnyelse av ett tidigare avtal för operativsystemet Enea OSE. Avtalet inkluderar utvecklingslicenser, produktionslicenser och support under en tvåårsperiod.

”Vi investerar kontinuerligt i våra nyckelkunder och dagens avtal är ett tydligt bevis på förnyat förtroende. Kunden har blivit alltmer framgångsrik och vi kom därför överens om att förnya vårt nuvarande avtal för att ta hänsyn till växande produktionsvolymer och en ökad investeringsnivå. Det är glädjande att vi växer omsättningen från ytterligare en nyckelkund i Europa.”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. ”Våra operativsystem har varit framgångsrika inom telekomindustrin och vi är inbyggda i en majoritet av världens basstationer för 3G och 4G. Realtidsoperativsystem, som OSE, spelar en viktig roll i utvecklingen av framtida telekomsystem.”

För mer information kontakta

Anders Lidbeck, VD & Koncernchef
E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Catharina Paulcén, SVP Marketing & Communications
Telefon: 0709-714133
E-mail:
catharina.paulcen@enea.com

Om Enea
Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och protokoll, samt konsulttjänster. Vi är världsledande på att ta fram mjukvaruplattformar för kommunikationsdrivna produkter med extrema krav på hög tillgänglighet och prestanda. Vår expertis inom operativsystem och middleware hjälper företag att förkorta utvecklingscyklerna och minska kostnaderna, samtidigt som tillförlitligheten ökar. Våra lösningar passar flera vertikaler, från mobiltelefoner och mobil infrastruktur till medicinteknik, bilindustrin och militära ändamål.

Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta info@enea.com för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2013 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar