Enea förser Voiceboard med mjukvara till nytt kommunikationssystem

STOCKHOLM, 11 september, 2008 - Enea® världsledande leverantör av mjukvara och tjänster för telekomindustrin, fick en order av Voiceboard på produkten Enea® Element under andra kvartalet. Voiceboard ska utveckla ett nytt VoIP-baserat radiokommunikationssystem till försvarsindustrin. Voiceboard behöver Enea Element för att säkra extremt hög tillgänglighet i systemet och för att korta utvecklingstiden. Avtalet är viktigt för Enea eftersom det öppnar dörren till ett nytt område inom kommunikationssystem. Affären slutfördes under andra kvartalet. 

"De komplexa kommunikationssystem som används av försvarsindustrin kräver mjukvara med extremt hög tillgänglighet. Där ligger Enea långt framme. Vårt så kallade middleware är en perfekt lösning då den motsvarar de höga krav försvarsindustrin ställer på ett modernt kommunikationssystem, säger Åsa Landén Ericsson, koncernchef och vd, Enea. "Voiceboard använder sedan tidigare vårt realtidsoperativsystem Enea OSE och vi är mycket nöjda att Enea Element får en lika central roll i företagets framtida produkter."    

"Att utveckla middleware för ett pålitligt och högtillgängligt VoIP-system är enormt komplext, tidskrävande och förenat med höga kostnader. Eneas middleware-lösning med både mjukvara och konsulttjänster ger oss ett färdigt paket som låter oss fokusera på vårt utvecklingsarbete och samtidigt öka utvecklingstakten för nästa generation av kommunikationssystem, säger Greg Peacock, CTO, Voiceboard. 

Voiceboard kommer att använda Enea Element för att förbättra tillgängligheten i en distribuerat, feltolerant VoIP-gateway som ska underlätta kommunikation mellan mobil radio, SATCOM-terminaler, telefonsystem,  headsets och VoIP nätverksterminaler i militär miljö. Enea Element är i dag marknadens mest avancerade kommersiella middleware-mjukvara. Enea Element är baserad på publika standarder som specificerar hur en middleware ska vara designad för att bygga robusta och effektiva produkter där hårdvara och mjukvara är integrerade i en sömlös kommunikationsplattform.  

Enea Element tillhandahåller basfunktionalitet för att mäta, övervaka och synkronisera applikationer i ett system som är distribuerat över olika typer av processorer och operativsystem. Utöver basfunktionaliteten erbjuder Enea Element felhantering och hårdvaruövervakning för att underlätta underhåll, konfigurering, uppgradering och felavhjälpning av system som är i drift ute i fält.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Landén Ericsson
VD och koncernchef, Enea
Tel. 08-507 140 00
asa.landen.ericsson@enea.com

Jenny Palmblad
Informationschef, Enea
Tel. 08-507 143 24
jenny.palmblad@enea.com

Voiceboard:
Larry Tomon
Tel: + 1-805-389-3100 ext. 1245
E-mail: ltoman@voiceboard.com

Om Enea
Enea (Nordic Exchange/Small Cap/ENEA) är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system, middleware, utvecklingsverktyg, databasteknologi och konsulttjänster för avancerade system med krav på hög tillgänglighet. Våra kunder är verksamma bland annat inom telekommunikation, mobiltelefoni, medicinteknik och fordonsteknik/infotainment. Eneas framgångsrika operativsystem Enea OSE finns i ungefär hälften av världens 3G mobiltelefoner och basstationer. Enea har drygt 750 anställda och är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information se www.enea.com  

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE® ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Flashlite, Enea® dSPEED Platform, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2008 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar