Enea inleder återköp av egna aktier

Stockholm, 24 oktober, 2007 - Eneas årsstämma beslöt den 15 maj 2007 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva maximalt ett sådant antal aktier i Enea AB att bolaget efter förvärvet innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget.

Eneas styrelse har med stöd av detta bemyndigande beslutat att förvärva maximalt 18 355 000 aktier. Förvärven kommer att ske på OMX Nordiska Börsen i Stockholm till vid varje tillfälle gällande börskurs.

Syftet med återköp av egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till Eneas kapitalbehov och att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv.

Enea äger inga egna aktier före återköpsprogrammets start. Antalet registrerade aktier i Enea uppgår till 367 114 264.

Informationen är sådan som Enea AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar