Enea lanserar Enea Linux som del av sina operativsystemslösningar

Möjliggör realtid och Linux i nästa generation telekomutrustning

Enea lanserar idag Enea Linux på Embedded Systems Conference i USA. Enea Linux tillsammans med kompletterande innovativa teknologier har utvecklats för att tillgodose behoven hos kunder som utvecklar nästa generation av telekomutrustning.

Enea Linux baseras på Linuxdistributionen från Yocto och finns tillgänglig tillsammans med kundanpassade tjänster och support. Enea lanserar dessutom en rad tekniska innovationer som medför att realtidsegenskaper kan adderas till Linux, vilket förbättrar prestandan och användbarheten vid utveckling av telekomutrustning:

  • Enea Light-Weight Runtime Threads (LWRT) möjliggör funktioner som schedulering, signalhantering och resurshantering. Applikationer kommer kunna köras med förbättrad determinism och med minimal belastning av huvudsystemet vilket är utmaningar som utvecklare av nätverks- och telekomutrustning står inför när de använder traditionell Linux.
  • Enea Packet Acceleration foundation (PAX) är en modulär, grafiskt plattform som utformats för att öka prestandan i hårdvaran. PAX har utvecklats för radioaccessnoder vilka är de som hanterar kontakten mellan mobiltelefonen och mobilnätet.

“Vi har utvecklat en kraftfull lösning för nästa generations nätverksutrusning med behov av både Linux och realtidsoperativsystem.”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Enea. “Genom att arbeta nära ledande leverantörer av telekomutrusning har vi skapat en skräddarsydd Linuxdistribution som uppfyller de krav branschen ställer på flexibilitet, pålitlighet och prestanda.”

Detta är en förenklad summering av det engelska pressmeddelandet som innehåller utförligare beskrivningar samt fler detaljer. För att läsa det engelska pressmeddelandet, besök www.enea.com/news.

För mer information besök www.enea.com eller kontakta

Catharina Paulcén, VP Communications
Telefon: 0709-714133
E-mail: catharina.paulcen@enea.com

Om Enea
Enea är ett globalt mjukvaru- och konsultbolag specialiserat på lösningar för kommunikationsintensiva produkter. Med 40 års erfarenhet är Enea världsledande på att utveckla system med höga krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och prestanda. Enea levererar kunskap och produkter som kortar utvecklingstider, minskar utvecklingskostnaderna och gör systemen mer pålitliga för slutanvändarna. Eneas industriexpertis omfattar telekominfrastruktur, mobiltelefoner, medicinteknik, fordon och flyg. Enea har kontor i Europa, Nordamerika och Asien och är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm AB. För mer information besök www.enea.com eller kontakta oss på
info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Flashlite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Linux som varumärke ägs av Linux Torvalds och administreras av Linux Mark Institute. Alla rättigheter förbehållna. © 2012 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar