Enea öppnar världens första Pharostestlabb för ARM-baserad nätverksutrustning

Dedikerat Pharos-labb för OPNFV-interoperabilitetstestning på ARM-baserade servrar.

Enea meddelade idag att de öppnar världens första OPNFV-testlabb med uteslutande ARM-baserade servrar. Testlabbet kallas för ”Pharos” och är det första i sitt slag, jämfört med de hittillsvarande labben som så långt haft tonvikt på x86-baserad hårdvara.

Pharos är i grunden ett OPNFV-drivet projekt med målsättningen att projektmedlemmarna och Linux Foundation tillsammans tillhandahåller teknologiskt mångsidiga labbmiljöer med geografisk spridning. ARM-arkitekturen förutspås spela en fundamental roll i nästa generations nätverk och ett ARM-inriktat testlabb är mycket välkommet i ekosystemet, eftersom det erbjuder ett utvecklingsförsprång för dessa servrar och underbygger kommande OPNFV-mjukvarureleaser som ”Brahmaputra” med flera.

”Både ARM och OPNFV är centrala komponenter i vår strategiska riktning som bolag”, sade Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea. ”Vårt ARM-inriktade Pharos-labb erbjuder ett enormt värde för ekosystemet, som nu får fantastiska möjligheter att testa och validera sin OPNFV-relaterade mjukvara på ARM-servrar.”

”Eneas pionjära initiativ med ett ARM-baserat Pharoslabb möjliggör större valfrihet och mångfald för operatörer, utrustningstillverkare och mjukvaruutvecklare som skapar nästa generations nätverk”, sade Bob Monkman, Marketing Manager, Enterprise Segment, ARM. ”Tillsammans med Enea och resten av ARM-ekosystemet skapar vi unika värden kring en energieffektiv, virtualiserad nätverksinfrastruktur som är optimerad för hög arbetsbelastning.”

”Vi är jätteglada att Enea öppnar detta Pharos-labb och ökar tillgängligheten av flera sorters testmiljöer med olika hårdvaruarkitekturer”, sade Heather Kirksey, Director, OPNFV. "Grundidén med Pharosprojektet bygger just på detta, vilket förbättrar OPNFVs applicerbarhet över arkitektur-, miljö-, och tillverkargränserna. Fokuset på ARM-baserad utrustning stärker ekosystemet ytterligare.”

”Vi är mycket nöjda med partnerskapet med ARM och Enea i Eneas Pharossatsning”, sade Larry Wikelius, Director of Ecosystems and Partner Enablement at Cavium. ”Tillsammans har vi lyckats få upp kritiska OPNFV-komponenter på våra ARMv8-baserade ThunderX™-processorer, som därmed blir kostnadseffektiva NFV-plattformar med ypperlig acceleration för trafikhantering och kryptering.”

”Freescale erbjuder ledande ARM-baserade multicoreprocessorer och bidrar aktivt till ett levande, öppet och sporrande NFV-ekosystem”, sade Sam Fuller, Director of Strategy for Freescale’s Digital Networking group.”Eneas Pharoslabb är en viktig plats där ekosystemet kan bevisa de fördelar som ARM-baserade processorteknologier ger och tillgodose de krav på funktionalitet och interoperabilitet som operatörerna ställer på sina NFV-lösningar.”

Bakgrundsinformation och ytterligare läsning

Om COSNOS av Enea

Enea’s strategiska riktning är att vara en ledande leverantör av kommersiell mjukvara för nästa

generations nätverksnoder och -funktioner, även kallat COSNOS (Carrier-Grade Open Source

Network Operating System). ARM och OPNFV är givna komponenter i sådana lösningar, speciellt som Enea prioriterar industrisamarbeten för ökad harmonisering av nätverksstandarder, samt har en aktiv policy att alltid vara en nyckelkontributör i sådana samarbeten. Läs mer på http://www.enea.com/cosnos och den tidigare COSNOS-pressreleasen http://www.enea.com/sv/Corporate/Press/Pressmeddelanden/Press-release/?item=1008428.  

Open Platform for Network Function Virtualization (OPNFV)

OPNFV är ett projekt under Linux Foundation som tar fram öppen källkod för en integrerad referensplattform för virtualiserade nätverk (Network Function Virtualization eller NFV). Målsättningen är att standardisera den flexibilitet, automatisering och skalbarhet som framtidens nätverk kräver. Läs mer på https://www.opnfv.org (på engelska)!

Om Pharosprojektet

Pharos är ett projekt inom OPNFV som tar fram teknologiskt mångsidiga labbmiljöer med geografisk spridning, tillhandahållna av projektmedlemmarna och Linux Foundation. Grundsyftet är att säkerställa att OPNFV-plattformen kan testas ordentligt och att nya, relevanta hårdvaror finns att testa på så tidigt som möjligt. Pharosprojektet specificerar hur en kompatibel labbmiljö ska se ut och vilka verktyg och processer som ska finnas på plats. Projektet pekar även ut vilka labb som finns och vilka egenskaper de har, för de som behöver testa något. Läs mer på https://wiki.opnfv.org/pharos (på engelska)!

Om ARM

ARM designar skalbara, energieffektiva processorer med hög prestanda. Egenskaperna har gett ARM en välförtjänt prominent position inom några av världens mest avancerade digitala produkter – allt ifrån sensorer till servrar i telekomnätverk. ARMs teknologier möjliggör skapande av helt nya marknader och omstöpning av industrier och samhällen. Läs mer på http://community.arm.com (på engelska)!

För mer information besök www.enea.com/pharos-lab eller kontakta:

Fredrik Medin, SVP Marketing
Telefon: 709 71 40 11
E-mail: fredrik.medin@enea.com

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2015 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Både ARM och OPNFV är centrala komponenter i vår strategiska riktning som bolag. Vårt ARM-inriktade Pharos-labb erbjuder ett enormt värde för ekosystemet, som nu får fantastiska möjligheter att testa och validera sin OPNFV-relaterade mjukvara på ARM-servrar.
Daniel Forsgren, Senior Vice President Product Management, Enea
Eneas pionjära initiativ med ett ARM-baserat Pharoslabb möjliggör större valfrihet och mångfald för operatörer, utrustningstillverkare och mjukvaruutvecklare som skapar nästa generations nätverk. Tillsammans med Enea och resten av ARM-ekosystemet skapar vi unika värden kring en energieffektiv, virtualiserad nätverksinfrastruktur som är optimerad för hög arbetsbelastning.
Bob Monkman, marketing manager, enterprise segment, ARM
Vi är jätteglada att Enea öppnar detta Pharos-labb och ökar tillgängligheten av flera sorters testmiljöer med olika hårdvaruarkitekturer. Grundidén med Pharosprojektet bygger just på detta, vilket förbättrar OPNFVs applicerbarhet över arkitektur-, miljö-, och tillverkargränserna. Fokuset på ARM-baserad utrustning stärker ekosystemet ytterligare.
Heather Kirksey, Director, OPNFV
Vi är mycket nöjda med partnerskapet med ARM och Enea i Eneas Pharossatsning. Tillsammans har vi lyckats få upp kritiska OPNFV-komponenter på våra ARMv8-baserade ThunderX™-processorer, som därmed blir kostnadseffektiva NFV-plattformar med ypperlig acceleration för trafikhantering och kryptering.
Larry Wikelius, Director of Ecosystems and Partner Enablement, Cavium
Freescale erbjuder ledande ARM-baserade multicoreprocessorer och bidrar aktivt till ett levande, öppet och sporrande NFV-ekosystem. Eneas Pharoslabb är en viktig plats där ekosystemet kan bevisa de fördelar som ARM-baserade processorteknologier ger och tillgodose de krav på funktionalitet och interoperabilitet som operatörerna ställer på sina NFV-lösningar.
Sam Fuller, Director of Strategy for Freescale’s Digital Networking group