Enea publicerar idag delårsrapporten för tredje kvartalet 2007.

Tredje kvartalet
• Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 183,8 (168,6) mkr. Valutajusterat var ökningen 11 procent.
• Mjukvaruintäkterna ökade med 4 procent till 72,8 (69,8) mkr. Valutajusterat var ökningen 7 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 16,4 (17,2) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9 (10) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 11,6 (12,5) mkr, per aktie 0,03 (0,03) kr.

Januari – september
• Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 588,4 (543,8) mkr. Valutajusterat var ökningen 10 procent.
• Mjukvaruintäkterna ökade med 13 procent till 227,6 (201,4) mkr. Valutajusterat var ökningen 16 procent.
• Rörelseresultatet ökade till 47,6 (46,8) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 8 (9) procent.
• Resultat efter skatt ökade till 35,3 (34,7) mkr, per aktie 0,10 (0,10) kr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,6 (9,4) mkr.

Händelser efter periodens slut
• Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2007 fattat beslut om att återköpa aktier över börsen till ett värde av högst 50 mkr.
• Styrelsen avser att till årsstämman 2008 föreslå en omvänd split 20:1 samt erbjuda courtagefri handel i syfte att uppnå jämna börsposter.

Se hela rapporten i bifogad pdf-fil.

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar