Enea utreder förutsättningar för ett potentiellt förvärv samt möjligheten att emittera ett seniort, icke säkerställt obligationslån om 500M kronor

Enea AB (publ) (“Enea”) har anlitat ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare och sole bookrunner för att utreda förutsättningarna för att emittera ett seniort, icke säkerställt obligationslån. Enea har vidare ingått en avsiktsförklaring om att förvärva ett USA-baserat bolag inom mobila kommunikationslösningar. Likviden från obligationslånet kommer att användas för att delfinansiera förvärvet.

Det planerade förvärvet kommer att bredda och stärka Eneas produkterbjudande inom segmentet Nätverkslösningar och är ett strategiskt viktigt steg för att utveckla ett starkare, globalt mjukvaruföretag. Bolaget som avses förvärvas är marknadsledare inom sitt segment och rapporterar en preliminär justerad omsättning om 27 miljoner USD för 2017 och ett rörelseresultat (EBIT) om 3 miljoner USD. Bolaget har en snabbt växande och lönsam mjukvaruaffär som genererar goda kassaflöden. Enea planerar att förbättra bolagets marginaler ytterligare, för att i slutet av 2018 närma sig Eneas marginalmål runt 20 procent. Den sammanlagda köpeskillingen kommer att uppgå till cirka 90 miljoner USD, varav 500 miljoner kronor anskaffas genom det seniora, icke säkerställda obligationslånet med en löptid om tre år. Obligationsemissionen riktas till svenska och internationella kvalificerade institutionella investerare.

Avtal om förvärvet förväntas ingås inom den närmaste framtiden. Förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och förväntas vara slutfört i april 2008. Förvärvets ingående är villkorat av obligationsfinansieringen.

Kontakt

Anders Lidbeck, President & CEO
Telefon: +46 8 507 140 00
E-mail: anders.lidbeck@enea.com

Om Enea

Enea utvecklar mjukvara som utgör grunden för det uppkopplade samhället. Vi erbjuder NFV-plattformar baserade på öppen källkod, DPI-mjukvara, Linux- och realtidsoperativsystem, samt konsulttjänster. Tjänsteleverantörer, systemintegratörer och nätverksoperatörer använder Enea för att skapa världsledande nätverksprodukter och tjänster. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i sina uppkopplade liv. Enea är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information: www.enea.com

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2018 Enea AB.

Denna information är sådan som Enea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018, kl. 08:00.

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar