Skalbar middlewarelösning från Enea för inbyggda och molnbaserade mjukvarusystem

Enea tillkännagav idag version 3.4.0 av middleware-erbjudandet Enea Element. I ljuset av senaste tidens konsolidering av middlewareleverantörer står Enea som en av få oberoende spelare med kapacitet att erbjuda kunder driftshantering och systemstöd av inbyggda och molnbaserade, distribuerade, mjukvaror.

Telekombranschen, som sedan länge upplevt en explosiv datakonsumtion som ställer höga krav på kapaciteten i nätverken. Detta driver en rad aktiviteter för att virtualisera nätverksfunktionalitet och på ett tydligare sätt separera mjukvara från hårdvara. Dessa aktiviteter är nödvändiga för att utnyttja befintlig infrastruktur bättre, men även för att utöka infrastrukturen med mer kostnadseffektiva alternativ.

”Nätverken och alla uppkopplade enheter måste hanteras under drift, och systemkonfigurationer och mjukvaruuppdateringar måste utföras utan märkbara avbrott eller störningar”, sade Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea. ”Enea Elements Embedded Management Framework (EMF) tillhandahåller all sådan funktionalitet som krävs i en enhet eller en service, oavsett om det handlar om ett nätverk, en del i en enhet, eller sammankopplat kluster av enheter eller tjänster”.

Enea Element underlättar applikationsutveckling på komplex, distribuerad hårdvara och tillhandahåller nödvändigt systemstöd för driftskritiska applikationer i nätverket. Utvecklare och systemarkitekter kan fokusera på att differentiera sina applikationer istället för att bry sig om generisk systemfunktionalitet i mjukvaran, eller den underliggande hårdvaran.

För mer information besök www.enea.com/element eller kontakta

Oskar Swirtun, SVP Marketing
Phone: +46 8 50 71 40 70
e-mail: oskar.swirtun@enea.com

Om Enea

Enea är en global leverantör av mjukvarulösningar som innefattar Linux- och realtidsoperativsystem, middleware, verktyg och databaser, samt konsulttjänster. Enea är en respekterad spelare i ett ekosystem kring inbyggd mjukvara och har sedan mer än fyra decennier levererat värde och hjälpt världsledande kunder att nå framgång. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Besök www.enea.com eller kontakta info@enea.com för ytterligare information.

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra® och Zealcore® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Polyhedra® Lite, Enea® dSPEED Platform, Enea® System Manager, Accelerating Network Convergence(TM), Device Software Optimized(TM) och Embedded for Leaders(TM) är Enea AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2014 Enea AB.

Taggar:

Om oss

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och prata med oss på info@enea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Nätverken och alla uppkopplade enheter måste hanteras under drift och systemkonfigurationer och mjukvaruuppdateringar måste utföras utan märkbara avbrott eller störningar. Enea Elements Embedded Management Framework (EMF) tillhandahåller all sådan funktionalitet som krävs i en enhet eller en service, oavsett om det handlar om ett nätverk, en del i en enhet, eller sammankopplat kluster av enheter eller tjänster.
Daniel Forsgren, SVP Product Management, Enea