Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2003 ·Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. ·Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. ·Resultat per aktie blev -0:13 (-0:89) kr. ·Tredje kvartalets rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster blev 126 (182) mkr, en förbättring med 31%. ·Kvartalets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev -8 (-36) mkr. ·Under perioden fulltecknades Eneas nyemission, vilket tillförde koncernen 81 mkr efter emissionskostnader. ·Efter perioden har en överenskommelse nåtts angående hyresavtal i USA, vilket leder till att en reserv om cirka 25 mkr kan lösas upp under det fjärde kvartalet. För mer information, kontakta: Ola Berglund CEO, Enea Data, 08-507 140 00, ola.berglund@enea.se Gunilla Spongh CFO, Enea Data, 08-507 140 00, gunilla.spongh@enea.se Enea Data AB (5566209-7146), Nytorpsvägen 5, Box 232, SE-183 23 Täby, tel: 08-507 140 00, www.enea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar