Enea Data bolagiserar - ökad effektivitet och närmare kunden är nyckelorden

Enea Data bolagiserar - ökad effektivitet och närmare kunden är nyckelorden För att ytterligare öka effektiviteten mot kunderna och stärka konkurrenskraften på marknaden överför Enea Data hela verksamheten i moderbolaget till två nya bolag. Från och med den 1 april 2000 heter dotterbolagen Enea Realtime AB, Enea Business Software AB, och "nygamla" Enea OSE Systems AB, samt TekSci Inc. i USA. - Det främsta syftet med bolagiseringen är att kunna koncentrera oss tydligare på våra kunder genom att göra vårt eget arbete effektivare, säger Åke Dovärn, VD på Enea Data. - Koncentrationen till fyra affärsdrivande enheter ger oss också större möjligheter till kraftsamling för viktiga uppdrag åt våra framgångsrika kunder, tillägger Åke Dovärn. Enea Data - som startade redan 1968 under namnet Engmans Elektronik AB - har en lång historia av teknisk erfarenhet och visionärt tänkande. Utvecklingen och den internationella lanseringen av realtidsoperativsystemet OSE är bara en av Enea-koncernens innovationer som väckt uppmärksamhet. Men kundernas efterfrågan på Eneas tjänster att bygga komplexa e-handels- lösningar, utveckla avancerade realtidssystem - och en fortsatt internationell lansering av OSE, driver fram förändringar. Bolagiseringen innebär att Enea-koncernen består av fyra affärsdrivande bolag, Enea Realtime AB, Enea Business Software AB, Enea OSE Systems AB samt TekSci Inc. i USA. Uppsalabaserade Enea Redina AB ingår i Enea Business Software och Enea Epact AB i Linköping, som förvärvades i början av mars, arbetar under Enea Realtime. För mer information: Åke Dovärn, VD Enea Data AB, 0709 - 71 41 19 Ola Berglund, vice VD Enea Data AB, 0709 - 71 44 17 Enea registrerade 1983 Sveriges första Internet-domän, "enea.se". Traditionen att vara ledande inom informationsteknik för Enea Business Systems vidare genom att bland annat utveckla avancerade webblösningar för e-handel. Andra viktiga verksamhetsgrenar är objektteknik och komponent- baserade arkitekturer. Enea Business Systems har idag ca 150 medarbetare med konsultuppdrag hos ledande svenska företag, myndigheter och landsting. Enea:s tradition att vara ledande inom realtidsteknik förs vidare av Enea Realtime som utvecklar avancerade system för telekom, medicin, industri och andra inbyggda tillämpningar. Systemen omfattar allt ifrån användargränssnitt och komplex systemsamverkan till realtidskärnor ofta byggda på Eneas realtidsoperativsystem OSE. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00670/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar