Enea Data föreslår nyemission på 500 miljoner

Enea Data föreslår nyemission på 500 miljoner Enea Datas styrelse har föreslagit en nyemission till befintliga aktieägare på 500 miljoner kronor, vilken är en höjning från tidigare föreslagna 400 miljoner kronor. Samtidigt föreslår styrelsen en split på 25:1. Även Enea Datas optionsprogram till de anställda utökas. Enea Data står inför en kraftig expansionsfas varför styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission, under förutsättning att förslaget godkännes på bolagsstämmans den fjärde maj. Nyemission ger företräde för befintliga aktieägare, och föreslås till 500 miljoner kronor. Detta innebär en höjning från tidigare föreslagna 400 miljoner kronor. Bakgrunden till höjningen är att styrelsen har bedömt att beredskapen måste ökas för större andel företagsförvärv som baseras på kontant ersättning. Kapitaltillskottet avses främst användas för att finansiera följande områden: * Fortsatt satsning på OSE * Förvärvet av TekSci Inc (kontantdel) * Förvärvet av Epact Holding AB * Fortsatta företagsförvärv Villkor för nyemissionen: För tio gamla aktier erhålls rätt att teckna en ny aktie till kurs 800 kronor. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, givet bolagsstämmans godkännande, har beslutats till den 10 maj 2000. Antal aktier i bolaget kommer vid full anslutning till nyemissionen att uppgå till 6.969.789 stycken. Optionsprogram för anställda Styrelsen har vidare beslutat att föreslå bolagsstämman ett program för teckningsoptioner riktat till de anställda i Enea-koncernen. Villkor för optionsprogrammen presenteras i kallelsen till bolagsstämman. Split Styrelsen beslutade även att föreslå bolagstämman att aktiens nominella belopp ändras från 1:25 öre till 5 öre, det vill säga en split om 25:1. Detta innebär en förändring från tidigare föreslagna 5:1. Avstämningsdagen för split föreslås till den 30 juni 2000. Bemyndigande om nyemission av aktier Vidare föreslås stämman att styrelsen erhåller ett bemyndigande att emittera upp till 15.000.000 aktier (efter genomförd split). Preliminär tidsplan 4 maj ordinarie bolagsstämma i Enea Data AB (publ) 10 maj Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 15 - 31 maj Teckningstid 30 juni Avstämningsdag för split Frågor avseende styrelsen förslag besvaras Åke Dovärn, VD eller vice VD Ola Berglund tel 08/ 50 71 40 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar