Enea Data i samarbete med internationell e-handels leverantör

Enea Data i samarbete med internationell e-handels leverantör Enea Business Systems har tecknat ett partnerskapavtal med det amerikanska internetföretaget Persistence. Persistence erbjuder internationellt ledande produkter för e-handel. Bland annat kommer Persistence "PowerTier"att användas i Vattenfalls nya marknadsplats för el-produkter, som utvecklas av Enea. - Efter en noggrann utvärdering av olika avancerade teknikplattformar för e-handel, har vi beslutat oss för att teckna ett samarbetsavtal med Persistence som levererar applikationsservern "PowerTier", säger Hans Almgren, ansvarig för internet-applikationer på Enea Business Systems. PowerTier är Persistences huvudprodukt och kallas också för "The Engine for E-Commerce". PowerTier är en avancerad applikations-server som stödjer Enterprise Java Beans. Partnerskapsavtalet innebär bland annat att Enea Data och Persistence kommer att göra gemensamma marknadsaktiviteter och att Enea får utbildning kring produkterna. För Persistence del är det avgörande med en svensk partner som Enea för att effektivt nå ut till kunder vars produkter kräver hög kompetens inom objektteknik, systemintegration och C++/Java för att komma till sin rätt. - För Persistence är det viktigt med en svensk aktör som Enea, säger Charles Jarvis, vice VD på Persistence. -Vi har fullt förtroende för Enea som har en lång bakgrund av systemintegration samt en intressant arbetsmetodik, säger Jarvis. Enea ansvarar inte för någon distribution av produkterna, det sköter Persistence själva. Bland Persistence internationella kunder märks bland annat AT&T, Instinet, Cisco, JP Morgan, Interstop, Morgan Stanley & Co., och Nokia. För mer information: Hans Almgren, ansvarig för området internet på Enea, 08-50 714 246 Charles Jarvis, European Managing Director på Persistence, 00 44 171 477 62 74. Eller: www.persistence.com Enea registrerade 1983 Sveriges första Internet-domän, "enea.se". Traditionen att vara ledande inom informationsteknik för Enea Business Systems vidare genom att bland annat utveckla avancerade webblösningar för e-handel. Andra viktiga verksamhetsgrenar är objektteknik och komponent- baserade arkitekturer. Enea Business Systems har idag ca 130 medarbetare med konsultuppdrag hos ledande svenska företag, myndigheter och landsting. Exempel på kunder är Telia, Vattenfall, Postgirot, Riksskatteverket och Rikspolisstyrelsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00750/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/28/20000128BIT00750/bit0002.doc

Dokument & länkar