Enea Epact expanderar inom elektronik genom ny viktig order från Sectra

Enea Epact expanderar inom elektronik genom ny viktig order från Sectra Enea Epact AB har från Sectra AB fått en order på utveckling av elek tronik för en kommande produkt i Sectras produktportfölj. Beställningen inleder ett långsiktigt samarbete företagen emellan. I ett första skede bedöms ordervärdet för Enea Epact för utveckling av detta högintressanta bildbehandlingssystem komma att uppgå till omkring 10 Mkr. Enea Epact AB har med sina rötter i forskningen inom bildbehandling vid Linköpings tekniska högskola stor kompetens inom elektronik och programvara för krävande bild- och signalbehandlingstillämpningar. Företaget har genom ett flertal tidigare kunduppdrag lång erfarenhet av utveckling av elektroniksystem med mycket höga prestanda för avancerade tillämpningar. - Vårt arbete inleddes med en förstudie där våra erfarna systemkonstruktörer lade grunden till arkitekturen hos databehandlingssystemet, berättar tekn. dr. Håkan Andersson, projektledare på Enea Epact. Den nya ordern innebär att samarbetet fördjupas genom att vi får ett fortsatt förtroende från Sectra. - Beställning från Sectra innebär att vi stärker vår position på den intressanta och expansiva marknaden för avancerad, effektiv signal- och bildbehandlingsteknik, konstaterar Patrik Holm, VD på Enea Epact. Uppdraget är ytterligare ett exempel på att strategin att erbjuda våra kunder skickliga systemarkitekter och konstruktörer under samarbets- eller partnerskapsliknande former är riktig, avslutar Patrik Holm. För ytterligare information kontakta: Patrik Holm, VD, Enea Epact AB, tel: 013-465 58 62, email paho@enea.se, eller Anders Weiland, affärsenhetschef, Inbyggda system, Enea Epact AB, tel: 013-465 58 23, email awei@enea.se. Om Enea Epact AB Enea Epact AB är ett konsultföretag med inriktning på kvalificerad teknisk systemutveckling, särskilt inom områdena realtidssystem, bild- och signalbehandling samt tele- och datakommunikation. Kunderna är bl. a Autoliv, ContextVision, Ericsson, FOI, Innovativ Vision och Telia. Enea Epact ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har 65 medarbetare. Kalenderåret 2000 uppgick omsättningen till ca 50 Mkr och vinsten var 7,5 Mkr. Företaget är dotterbolag till Enea Realtime AB, som är Sveriges främsta leverantör av realtidstjänster. Om Sectra AB Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 195. Omsättningen uppgick helåret 00/01 till 292 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00090/bit0001.pdf

Dokument & länkar