Enea förvärvar Epact i Linköping

Enea förvärvar Epact i Linköping Enea Data AB förvärvar samtliga aktier i Epact Holding AB och förvärvar därmed 87,5 procent av aktierna i Epact Technology AB i Linköping med option att förvärva resterande aktier inom två år. Epact Technology AB, nedan kallat Epact, är ett renodlat konsultföretag i Linköping med kvalificerade konsulter inom teknisk projektledning, utveckling och integration av programvaror och elektronik. Företaget grundades 1992 och har idag ca 50 anställda. De största kunderna är Ericsson, Telia, Nokia och Saab. Epact omsatte verksamhetsåret 1998-06-30--1999-06-30 33 Mkr och redovisade en vinst på 5,2 Mkr före skatt och bokslutsdispositioner. Rörelsemarginalen var 13,9 procent. Förvärvet av Epact innebär en viktig förstärkning av Eneas marknadsposition inom realtidssystem och inbyggda system. Epact tillför också Enea kunnande om tjänsteutveckling inom datakom- och telekomområdet. Enea upplever just nu en mycket hög efterfrågan på både tjänster och produkter, framförallt från stora internationella datakom- och telekombolag, och detta skapar nya möjligheter för både Enea och Epact. Eneas profil som ledande leverantör av mycket kvalificerade tekniska konsulttjänster blir i och med förvärvet också exponerad i Linköpingsregionen, där Enea bland annat ser goda rekryteringsmöjligheter. Epact förväntas i och med samgåendet med Enea dels bli en mer komplett partner till befintliga kunder, dels kunna attrahera nya kunder, inte minst på den lokala marknaden i Linköping. Vidare förväntas Epact bli mer uppmärksammat än tidigare i och med att Enea är ett marknadsnoterat bolag. Peter Viberg, arbetande styrelseordförande i Epact, ser mycket positivt på samgåendet med Enea och de möjligheter det medför: - Enea är precis den partner vi behöver för att kunna fortsätta vår starka utveckling, säger Peter Viberg. - En av de viktigaste faktorerna för oss var företags- och affärskulturen, och Eneas kultur liknar mycket vår egen, konstaterar han avslutningsvis. Enea grundades 1968 och är noterat på Stockholms fondbörs sedan 1989. - Förvärvet av Epact passar utmärkt in i vår tillväxtstrategi, som innebär att vår framgångsrika organiska tillväxt kompletteras med strategiska förvärv, säger Enea Datas VD, Åke Dovärn, och fortsätter: - Vi lägger största vikt vid att växa med bibehållen hög kvalitet, och genom förvärvet av Epact får vi, förutom ett mycket välskött företag, större möjligheter att tillfredsställa behoven från både Eneas och Epacts kunder i regionen. Epact har under en rad år visat utmärkta prestanda. Både företagskultur och image har stora likheter med Enea vilket borgar för ett mycket framgångsrikt samgående. Förvärvet förväntas ge en positiv effekt på Eneas verksamhet både vad gäller omsättning och resultat. För ytterligare information, kontakta: Åke Dovärn, VD Enea Data AB, 0709 - 71 41 19 Peter Viberg, arbetande styrelseordförande Epact Technology AB, 0705 - 49 20 19 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar