Enea tecknar avtal om försäljning av Software Solutions och del av Industri

Enea tecknar avtal om försäljning av Software Solutions och del av Industri Enea har tecknat ett letter of Intent med Generic Integration AB avseende försäljning av Enea Software Solutions och del av Enea Industri, två enheter som i huvudsak erbjuder verksamhetsstödjande system till offentliga myndigheter och företag. Försäljningen är ett led i Eneas pågående arbete med att renodla verksamheten och stärka Eneas tjänste- och produktposition inom inbyggd realtidsteknologi. Enea inledde under det andra kvartalet arbetet med att renodla och kraftsamla verksamheten till det egenutvecklade realtidsoperativsystemet OSE, produktnära konsultverksamheter samt relaterade kvalificerade tjänster inom teknisk systemutveckling. Renodlingen görs för att stärka Eneas position och utveckla erbjudandet inom inbyggd realtidsteknologi till främst kunder inom telekom. Verksamheterna som avyttras har ett 50-tal medarbetare och erbjuder verksamhetsstödjande system till offentliga myndigheter och företag. De berörda verksamheterna omsätter drygt 50 mkr på årsbasis. Enligt plan övertar Generic Integration verksamheterna från och med den 1 september 2004. Arbetet med att av avyttra Enea Redina och resterande del av Enea Industri fortsätter och beräknas vara genomfört under innevarande år. Därefter består Enea av en internationellt verksam produkt- och konsultorganisation med 450 anställda. För ytterligare information kontakta: Johan Wall, VD och koncernchef, 08-507 140 00, email: johan.wall@enea.se Gunilla Spongh, finansdirektör, 08-507 140 00, email: gunilla.spongh@enea.se Enea är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40 lista. För mer information om Enea besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com För information om Generic besök www.generic.se alternativt kontakta Michael Ekman, VD, Generic Integration AB +46 70 3093863. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/30/20040730BIT00060/wkr0001.pdf

Dokument & länkar