Ny VD för Enea Embedded Technology

Ny VD för Enea Embedded Technology AB Per Åkerberg har utsetts till VD för Eneas största affärsenhet, Enea Embedded Technology AB. Rekryteringen är ett led i Eneas pågående arbete med att ompositionera och renodla verksamheten till produktfamiljen OSE, produktnära konsultverksamheter och relaterade kvalificerade tjänster inom teknisk systemutveckling. Enea Embedded Technology utvecklar och säljer produktfamiljen OSE på en världsmarknad och har idag sina största kunder inom telekom. Per Åkerberg, 39 år, kommer senast från Telelogic, där han arbetat som Senior Vice President, med ansvar för den nordiska marknaden samt Tyskland. Telelogic är en världsledande leverantör av verktyg och tjänster för utveckling av avancerade mjukvaruprodukter. Som VD för Enea Embedded Technology AB kommer Per Åkerberg att ingå i Eneas ledningsgrupp, med ansvar för försäljning och utveckling av företagets produkt- och tjänsteutbud som är uppbyggt kring det egenutvecklade realtidsoperativsystemet OSE. - Per har lång erfarenhet av telekommarknaden med inriktning på internationell försäljning av mjukvara och kvalificerade tjänster. Jag är glad att kunna välkomna Per till Enea, säger Eneas VD och koncernchef Johan Wall. Per Åkerberg tillträder sin nya tjänst den 1 oktober. Enea Embedded Technology ABs tillförordnade VD Peter Johansson kommer att kvarstå i Eneas ledningsgrupp och arbeta med affärsutveckling. - Enea har både en stark ställning och en betydande potential på en växande global marknad. Utmaningen i mitt nya jobb är att dra nytta av Eneas tekniska ledarskap och innovationsförmåga för att skapa en unik position på marknaden, säger Per Åkerberg. Eneas fokusering på produktfamiljen OSE innebär att produktlicenser kommer att svara för större andel av koncernens intäkter. Parallellt pågår en översyn av avtalsformer, där syftet är att komma bort från engångsersättningar och istället teckna avtal baserade på abonnemang och royalty som ger återkommande intäkter. Världsmarknaden för realtidsoperativsystem bedöms vara värd cirka 750 miljoner USD årligen, varav telekomapplikationer svarar för drygt en tredjedel. Enea uppskattar att OSE i dag används i drygt 15 procent av världens mobiltelefoner och omkring hälften av världens basstationer. Marknadsandelen för OSE inom 3G-utrustning bedöms som än högre, med goda möjligheter för tillväxt. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=42530 För ytterligare information kontakta: Johan Wall, VD och koncernchef, Enea AB 08-507 140 00, e-post: johan.wall@enea.se Gunilla Spongh, CFO, Enea AB 08-507 140 00, e-post: gunilla.spongh@enea.se Enea är noterat på Stockholmsbörsens Attract-40 lista. Fakta om OSE OSE är ett realtidsoperativsystem (RTOS) med en ledande position främst inom telekomindustrin. Omkring hälften av världens alla basstationer och 15 procent av alla mobiltelefoner bedöms innehålla OSE. OSE's egenskaper medför särskilda fördelar inom telekominfrastruktur och mobila produkter. OSE utvecklas och säljs globalt av Enea i kombination med relaterade konsulttjänster och support till ledande tillverkare. För mer information besök våra hemsidor www.enea.se, www.enea.com och www.ose.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/15/20040715BIT00030/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/15/20040715BIT00030/bild.html Bilder

Dokument & länkar