RFV skriver ramavtal med ENEA

RFV skriver ramavtal med ENEA RFV har skrivit ett nytt ramavtal med ENEA. I avtalet ingår olika typer av konsulttjänster inom system - och databasutveckling. Dessutom efterfrågar RFV de senaste utvecklingsmetoderna inom objektorientering. Det är Riksförsäkringsverkets leverantör av IT-tjänster - RFV Data - som förnyat ramavtalet med ENEA. RFV tillhandahåller bland annat infrastruktur till Försäkringskassans kontor runt om i Sverige. RFV omfattar projektledning inom en rad olika IT-områden där ENEA har en väl dokumenterad erfarenhet. Konsulttjänster kring objektorientering är ett av dessa specialområden. ENEA Business System, ett av fyra affärsområden inom ENEA, har till exempel en lång erfarenhet av utveckling med verktyg som Rational Rose och RUP, Rational Unified Process, en utvecklingsmetod för objektorienterad systemutveckling. Avtalet mellan RFV och ENEA gäller fram till december 2000. För mer information: Marie Samuelson ENEA Business Systems, telefon: 08-507 140 00. Eller: e-post: masa@enea.se ENEA:s tradition att vara ledande inom informationsteknik förs vidare av ENEA Business Systems som utvecklar avancerat IT-stöd och e- businesslösningar. Andra viktiga verksamhetsgrenar är objektteknik och komponentbaserade arkitekturer. ENEA Business Systems har idag ca 150 medarbetare med konsultuppdrag hos ledande svenska företag, myndigheter och landsting. Exempel på kunder är Telia, Vattenfall, Postgirot, Riksskatteverket och Rikspolisstyrelsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar