SJ skriver ramavtal med ENEA

SJ skriver ramavtal med ENEA SJ har skrivit ett nytt ramavtal med ENEA. I avtalet ingår olika typer av konsulttjänster både inom övergripande projektstyrning och avancerad systemutveckling. Det nya ramavtalet mellan ENEA och SJ gäller traditionella konsulttjänster, systemutveckling och programmering, men också konsultering inom området objektorientering. SJ efterfrågar projektledning inom en rad olika IT-områden där ENEA har väl dokumenterad erfarenhet. Konsulttjänster kring objektorientering är ett av dessa specialområden. ENEA Business System, ett av fyra affärsområden inom ENEA, har till exempel en lång erfarenhet av utveckling med verktyg som Rational Rose och RUP, Rational Unified Process, en utvecklingsmetod för objektorienterad systemutveckling. Data- och Telecom är betydelsefulla delar i det ingångna avtalet. Även satsningar inom Internet-området är en viktig utvecklingsdel för SJ. Ramavtalet innefattar även client/server-utveckling. Förlängningen av avtalet mellan SJ och ENEA gäller fram till december 2000. För mer information: Kerstin Engman, ENEA Business Systems, telefon: 08-507 140 00. E-post: kerstin.engman@enea.se Eller: Lennart Fosselius, SJ-Data, telefon: 08-762 45 73. ENEA:s tradition att vara ledande inom informationsteknik förs vidare av ENEA Business Systems som utvecklar avancerat IT-stöd och e- businesslösningar. Andra viktiga verksamhetsgrenar är objektteknik och komponentbaserade arkitekturer. ENEA Business Systems har idag ca 150 medarbetare med konsultuppdrag hos ledande svenska företag, myndigheter och landsting. Exempel på kunder är Telia, Vattenfall, Postgirot, Riksskatteverket och Rikspolisstyrelsen. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00350/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar