80 miljoner kronor till elkraftteknisk forskning

Förra veckan beslutade Energimyndigheten om stöd till det nationella forskningsprogrammet Elektra vid Elforsk – Svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsaktiebolag. Programmet omfattar totalt 80 miljoner kronor för de kommande fyra åren, varav Energimyndighetens stöd är 32 miljoner kronor.

Den nya etappen av Elektraprogrammet ska bidra till omställningen av energisystemet i hållbar riktning, medverka till färre elavbrott samt effektivisera elnät och energianvändning. Programmet innehåller forskningsprojekt med stor relevans för industrin och samhället. Utlysningarna inom Elektraprogrammet vänder sig till alla svenska lärosäten där den största delen av pengarna kommer att gå till forskarstuderande inom elkrafttekniska ämnen.

Förutom stödet från Energimyndigheten finansieras programmet till 60 procent av ABB, Svenska Kraftnät, Trafikverket, Vattenfall, Fortum, E.ON Sverige, Göteborg Energi, Skellefteå Kraft, Skellefteå Kraft Elnät, Skellefteå Energiunderhåll, Umeå Energi Elnät, Elinorr, Jämtkraft, Öresundskraft, Karlstads Energi, Eskilstuna Energi & Miljö, Borås Energi Nät samt Falu Energi & Vatten.

Energimyndighetens stöd är mycket välkommet, säger Elforsks vd Magnus Olofsson i en kommentar:

– Elektraprogrammet har stor betydelse för utvecklingen av det svenska elsystemet och stärker dessutom Sveriges internationella konkurrenskraft inom det elkrafttekniska området. Industrin och Energimyndigheten bidrar med pengar och värdefullt kunnande. Detta innebär att forskningen riktas mot verkliga utmaningar vilket stärker såväl forskarutbildningen som möjligheten att omsätta resultaten till verklig nytta.

Ytterligare frågor
Sven Jansson, områdesansvarig för Överföring och Distribution, mobiltelefon 070-699 2732
Magnus Olofsson, Elforsks vd, mobiltelefon 070-647 2883

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar