Elforsk i bräschen för intelligenta hus: ”Smarta elkunder kan spara pengar”

Ett spännande och viktigt pilottest har inletts hos Elverket Vallentuna för att sänka kundernas elkostnader. Nu provas en särskild typ av sensorer som utan aktiva insatser av kunden enkelt följer med och justerar värmepumpen i takt med förändringar i temperaturen. Susanne Olausson, programansvarig på Elforsk, säger:

– Man kan något tillspetsat likna det vid en teknisk ”hjärna” som känner av och styr värmeinsatsen inomhus.

Detta pågående pilotprojekt samordnas av Elforsk, elbranschens gemensamma forsknings- och utvecklingsbolag. Försöket avslutas under april i år. Vad är då det nya, Susanne Olausson? Hon svarar:

– Satsningen är en viktig del i utvecklingen av kommande smarta elnät. Det är också självklart viktigt som verktyg för att arbeta med energieffektivisering. De aktuella sensorerna är kopplade till en server, den så kallade ”hjärnan”, och dessa känner av både temperatur och hur ljust det är i rummet. Systemet rymmer även koppling till aktuella elpriser. Servern räknar sedan ut hur och när värmepumpen ska arbeta.

Värmen kan lagras i hushållet så att hela användningen görs så optimalt som möjligt. På detta vinner alla – kunden, elnätsägaren, elhandelsföretaget och ytterst klimatet.

Testet är även viktigt i ett större sammanhang. I takt med ökad övergång till förnybara energikällor, som exempelvis vindkraft och solel, blir elproduktionen i landet mer ojämn. Toppar och dalar jämnas ut med det här nya systemet. Energitjänsteföretaget Ngenic ligger bakom den tekniska lösningen.

I huset känns kontinuerligt temperaturen i olika rum av. Servern får informationen av sensorerna. Systemet har även kommunikation med internet för bland annat elprisutvecklingen och väderprognoser.Och utifrån detta sköter systemet sig självt, säger Susanne Olausson:

– Och kunden behöver egentligen inte lyfta ett finger själv. I slutänden får kunden en behaglig inomhustemperatur till en lägre kostnad.

Bakom projektet finns utöver elföretagen även intressenter som NCC, SABO, TeliaSonera, Ericsson, ABB, Siemens, Trafikverket, Alstom och Combitech.

 

Ytterligare information:
Susanne Olausson, programansvarig på Elforsk, mobiltelefon 0705-154403
Mikael Larsson, vd, Elverket Vallentuna EL AB, Mobil: 0709-17 92 32

Dokument & länkar