Webb-TV om solel

Nu utökar SolEl-programmet sina informationsinsatser om solceller. Forskningsprogrammet har fått en ny portal på sin hemsida där bland andra villaägaren får tips om vad man bör tänka på om man vill satsa på solel. Även Sveriges elnätsägare och arkitekter kan inhämta värdefull information.

– Det har blivit allt lättare att själv producera sin egen el med hjälp av solceller, även i Sverige. Efterfrågan ökar stort och el från solen är inte längre något bara för entusiaster och miljövänner. Men fortfarande finns mycket okunskap om solceller och hur de kan användas, och det vill vi ändra på. Bland annat genom den här portalen som vänder sig till olika målgrupper, säger projektledaren Monika Adsten.

Nytt är också att portalen presenterar en del av informationen i form av webb-tv där olika aspekter av solel skildras.

– Där får man bland annat veta vad man som privatperson eller bostadsrättsförening bör tänka på innan man bestämmer sig för att skaffa solceller. Några filmer vänder sig också till arkitekter, stadsplanerare och elnätsägare, berättar Monika Adsten.  

Se filmerna på www.solelprogrammet.se (se under rubriken ”om solcellstekniken”)

För mer info, kontakta:

Bertil Wahlund, Elforsk
Tel: 08 677 27 52
bertil.wahlund@elforsk.se

SolEl-programmet i Elforsks regi är ett tillämpat, nationellt utvecklingsprogram för solcellsystem som samfinansieras av Energimyndigheten och näringslivet.

Mer information om SolEl-programmet finns på www.solelprogrammet.se

Dokument & länkar