Förnybart lantbruk – bra för miljön och för affären

Nyligen inleddes projektet ”Fossilfria lantbruk” vars syfte är att utveckla en modell för hur fossila bränslen i lantbruksföretag kan ersättas av förnybara energikällor. Modellen, som ska vara klar under nästa vår, kommer att presenteras i form av en utbildningsserie och en handbok. Projektet bygger på erfarenheter från tre östgötska lantbruksföretag som har ersatt 90 procent av sin fossila energiförbrukning med förnybart.

Svenska jordbrukets användning av fossila bränslen till transporter, bearbetning, torkning och uppvärmning beräknas varje år ge upphov till cirka en miljon ton koldioxid. Utöver en minskning av miljöpåverkan inom jordbruket har projektet som ambition att skapa möjligheter för svenska lantbruksföretag att utveckla sina affärer.

Energianvändning och bränsleval är otroligt viktiga frågor för lantbruket och intresset kring energieffektivisering och bioenergi är stort bland lantbrukare i hela landet. Vi har som ambition att det här projektet ska leda till en minskad miljöpåverkan men också skapa utrymme för en positiv affärsutveckling, säger Magnus Börjeson, ordförande för AgroÖst som är projektägare.

Fossilfritt producerade råvaror
Projektet ska utveckla en modell som beskriver metoder och investeringar för hur fossila bränslen i ett lantbruksföretag kan ersättas av förnybara energikällor. Modellen kommer att bygga på erfarenheter från tre lantbruksföretag (växtodlingsgårdar) i Östergötland som har ersatt ca 90 procent fossil energi i den egna produktionen.

Det har varit en spännande resa, och vi har kommit en bra bit på vägen. Vi vill ligga steget före och visa att det går, att med befintlig teknik ställa om till fossilfri produktion, säger Karin Varverud på Smedberga Gård, ett av de tre exempelföretagen.

En fossilfri drift och produktion innebär att företaget kommer att kunna erbjuda fossilfritt producerade råvaror. Vete och råg, producerade under fossilfria former, utgör råvaran i olika produktionskedjor och kan utgöra en pusselbit med marknadsföringsvärde i andra företags klimatkoncept.

EUs jordbruksfond
Projektet finansieras av Jordbruksverket, genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Det nuvarande landsbygdsprogrammet gäller från 2007-2013 och är ett verktyg i form av stöd och ersättningar för att nå målen med landsbygdspolitiken. Åtgärderna i programmet finansieras av Sverige och EU. Projektägare är AgroÖst och projektledare är Energikontoret Östra Götaland. Projektet pågår under 21 månader. 


Kontaktuppgifter

Maria Elmwall
Projektledare, Energikontoret Östra Götaland AB, Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping

maria.elmwall@energiost.se
, tel 013-290992

Magnus Börjeson
Projektägare, AgroÖst, Järngården 13, 590 76 VRETA KLOSTER

magnus.borjeson@telia.com
, tel 0706-247494

Karin Varverud
Lantbrukare på Smedberga Gård
tel: 0142 - 414 59

Energikontoret Östra Götaland, som är ett av 14 Energikontor i Sverige, har som främsta uppgift är att stimulera en smartare energianvändning i Östergötland för att nå regionens klimat- och energimål år 2050. Det involverar att utveckla och driva projekt och utbildningar för regionens kommuner, företagare och invånare.

Taggar:

Media

Media