Allt i hemmet blir billigare med rätt elavtal

Kaffebryggaren, kylskåpet, varmvattenberedaren och datorn. Allt i hemmet blir billigare med rätt elavtal. www.elpriskollen.se har i sitt nyhetsbrev för juli räknat ut hur mycket du sparar på varje apparat genom att göra ett aktivt val på elmarknaden.

Nyhetsbrevet visar även vilka elhandelsföretag som just nu erbjuder lägst priser samt hur priserna utvecklats under den senaste månaden och det senaste året. Sammanställningen bygger på uppgifter som alla elhandlare enligt lag är skyldiga att rapportera till Energimarknadsinspektionen.

För den som bor i villa och aldrig valt elavtal kostar det i genomsnitt 500 kronor om året att laga mat. Elen till kylen och frysen kostar närmare 900 kronor, varmvattenberedaren 2 600 kronor, datorn drygt 400 kronor och kaffebryggaren 60 kronor.

Genom att välja elavtal kan samma kund laga mat 100 kronor billigare per år, sänka elkostnaden för kylen och frysen med 165 kronor och sänka kostnaden för varmvattenberedaren med närmare 700 kronor. Elkostnaden för datorn sjunker med 78 kronor och kaffet blir 12 kronor billigare att brygga.

Siffrorna visar hur mycket en kund sparar genom att välja bort det ofta mycket dyrare tillsvidarepriset. Tillsvidarepris betalar de kunder som inte gjort ett aktivt val av elhandelsföretag. Beräkningarna bygger på skillnaden mellan det genomsnittliga tillsvidarepriset och det billigaste alternativet sedan www.elpriskollen.se startade i februari 2008.

Små förändringar i elpriset

Under juni förändrades inte priserna jämfört med föregående månad särskilt mycket. Såväl de fasta som de rörliga priserna var dock högre än de var under samma månad förra året. För rörligt pris är denna skillnad 2-3 öre per kWh medan samma skillnad för fast pris är mellan 2-6 öre per kWh.

Under juni månad kunde konsumenter i villa med en årlig förbrukning på 20 000 kWh teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 110 öre per kWh och fast pris 3 år till 106 öre per kWh. De som hade avtal om rörligt pris betalade i snitt 98 öre per kWh medan de som hade ett så kallat tillsvidarepris i snitt betalade 128 öre per kWh. 

Konsumenter i lägenhet med en årlig förbrukning på 2 000 kWh kunde under juni teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 123 öre per kWh och fast pris 3 år till 119 öre per kWh. De som hade avtal om rörligt pris betalade i snitt 111 öre per kWh medan de som hade ett så kallat tillsvidarepris i snitt betalade 141 öre per kWh.

Billigast just nu!

Följande företag erbjöd den 5 juli lägst priser för konsumenter i lägenhet (2 000 kWh per år).

Rörligt pris Karlstads Energi AB 94,54 öre/kWh
Fast pris 1 år Ingetextra.se 105,5 öre/kWh
Fast pris 3 år Storuman Energi AB 103,6 öre/kWh

Följande företag erbjöd den 5 juli lägst priser för konsumenter i villa (20 000 kWh per år).

Rörligt pris Karlstads Energi AB 94,54 öre/kWh
Fast pris 1 år Eksjö Energi AB 104,44 öre/kWh
Fast pris 3 år Kraft och Kultur 101,88 öre/kWh

I tabellen anges ett jämförpris, vilket innebär att alla fasta och rörliga kostnader samt skatt och moms ingår. Elhandlarna är enligt prisinformationslagen skyldiga att redovisa jämförpris i all marknadsföring av elavtal.

Det senaste årets prisutveckling

Prisutvecklingen under hela 2009 präglades av den globala lågkonjunkturen som bidrog till lägre efterfrågan på el och sjunkande bränslepriser som pressade ner elpriserna. Under de sista månaderna 2009 och i början av 2010 steg dock elpriserna kraftigt vilket kan förklaras med sjunkande temperatur och högre efterfrågan på el samtidigt i kombination med mycket låg kärnkraftskapacitet. Från mars månad och framåt har utvecklingen vänt och såväl stigande temperaturer som högre tillgänglighet i kärnkraften har fått priserna att sjunka.

www.ei.se finns diagram och tabeller som visar prisutvecklingen för kunder i lägenhet och villa under de senaste 12 månaderna.

För mer information kontakta:
Sara Sundberg, analytiker, 016 – 16 27 33
Mattias Johansson, pressekreterare, 016 – 16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Elpriskollen har alltid en aktuell och heltäckande bild av elprisutvecklingen eftersom alla elhandlare enligt lag är skyldiga att rapportera sina priser och villkor till Energimarknadsinspektionen. Tjänsten drivs på uppdrag av regeringen i syfte att få fler konsumenter att bli aktiva på elmarknaden. Fler konsumenter som kontinuerligt letar efter mer förmånliga avtal pressar elhandlarna att erbjuda lägre priser, attraktivare avtalsformer och bättre service.

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.