EI begär att tvångsförvaltningen av Ekfors kraft ska upphöra

Eftersom konkursboet har kontroll över Ekfors krafts anläggning kan tvångsförvaltningen upphöra. Det skriver Energimarknadsinspektionen (EI) i en begäran som lämnats in till förvaltningsrätten.

Ekfors krafts elanläggning har varit tvångsförvaltad sedan den 30 september 2010. Den 27 juni 2011 gick Ekfors kraft AB i konkurs. I en skrift till EI begär nu konkursförvaltaren att tvångsförvaltningen ska upphöra. Skälet är att konkursboet nu har kontroll över anläggningen och driften. Konkursboet är också innehavare av tillståndet att bedriva verksamheten (koncessionen).

Enligt Energimarknadsinspektionen finns det inte längre något skäl för tvångsförvaltning. EI har därför lämnat in en begäran till förvaltningsrätten om att tvångsförvaltningen ska upphöra. Det är förvaltningsrätten som beslutar i saken.

Kunder som har frågor kring driften av elanläggningen, till exempel frågor om nätavgifter eller elavbrott, ska liksom tidigare vända sig till PiteEnergi, telefon 0911 648 00.

För mer information kontakta:
Hanna Abrahamsson, biträdande chefsjurist, 016-16 27 38
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

För mer information:
Hanna Abrahamsson, biträdande chefsjurist, 016-16 27 38
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Du vet väl att du kan e-prenumerera på våra nyheter via vår webbsida ei.se eller följa oss på twitter.com/ei_sverige

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.