EI ger tillstånd för ledning till vindkraftpark i Kattegatt

Universal Wind Offshore Transmission AB får tillstånd att bygga och driva en 61 kilometer lång ledning mellan Stora Middelgrund vindkraftpark i Kattegatt och ett ställverk i Halmstads kommun. Det har Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat.

Företaget planerar att uppföra en havsbaserad vindkraftpark vid Stora Middelgrund inom svensk ekonomisk zon och utanför den svenska territorialgränsen. Parken kommer att ha 108 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 864 MW och en beräknad årlig produktion på 3 TWh. Parken ska uppföras 35 kilometer väster om Halmstad och anslutas till stamnätet via ett ställverk 5 kilometer öster om Oskarström i Halmstads kommun. Den aktuella ledningen utgörs av en 27 kilometer lång sjödel och en 34 kilometer lång landdel. Svenska Kraftnät, som ansvarar för stamnätet, har gett tillstånd till en nätanslutning. Om en sakägare, kommun eller statlig myndighet motsätter sig en planerad högspänningsledning ska ärendet avgöras av regeringen. Ingen av de tillfrågade remissinstanserna har motsatt sig att Universal Wind får nätkoncession för den aktuella ledningen. Energimarknadsinspektionen kan därför avgöra ärendet och ge företaget tillstånd att bygga och driva ledningen. Beslutet i sin helhet finns at ladda ner från www.ei.se.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Prenumerera