EI tar ett nytt steg i tillsynen över fjärrvärmemarknaden

Energimarknadsinspektionen (EI) har idag presenterat hur den fortsatta tillsynen av fjärrvärmeföretagen kommer förändras med stöd av de nya uppgifter som EI samlar in.

- I år samlar EI för första året in uppgifter om priser samt affärs- och driftförhållanden från företagen. Utifrån dem kan vi analysera förändringar av fjärrvärmepriserna över tiden och få en bild av om de är skäliga, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Energimarknadsinspektionen har med nuvarande regelverk inga sanktionsmöjligheter gentemot fjärrvärmeföretagen i form av vitesförelägganden. EI bedömer ändå att den information som kommer ut av den här typen av tillsyn kan bli effektiv och leda till en självreglering hos företagen om det visar sig att avgiftsökningarna inte är rimliga.

- Vi har en lång erfarenhet av motsvarande granskningsmetoder och vi räknar med att kunna införa detta utan några större utvecklingsinsatser. Vi ser stora möjligheter att öka informationen till fjärrvärmekunderna utan att regelverket behöver skärpas omedelbart, säger Yvonne Fredriksson.

För mer information kontakta:
Yvonne Fredriksson, generaldirektör, 016-16 27 02
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.