Finanskrisen bidrog till kraftigt sänkta elpriser

Den globala finanskrisen har gjort att en elkund i villa fått sin elräkning sänkt med närmare 500 kronor i månaden. Det visar Energimarknadsinspektionens senaste halvårsrapport över utvecklingen på elmarknaden som publiceras idag.

En villakund med elvärme och avtal om rörligt elpris hade i oktober 2008 en månadskostnad på 1 345 kronor. I mars 2009 hade denna kostnad sjunkit till 866 kronor. - Främst är det effekterna av den ekonomiska tillbakagången i världsekonomin som lett till fallande bränslepriser, minskad efterfrågan på el och därmed även lägre elpriser, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. I Sverige och övriga Norden har industrin under vinterhalvåret 2008/2009 dragit ner på produktionen och reducerat sin elförbrukning med 13 procent jämfört med föregående vinterhalvår. Den totala elförbrukningen i Norden uppgick samtidigt till 214 TWh, vilket var en minskning med tre procent jämfört med föregående vinterhalvår. Att den totala minskningen inte blev större beror på att det första kvartalet 2009 var kallare än motsvarande period 2008. Kunder som valt ett avtal med rörligt pris har gynnats mest av det fallande elpriset. Kunder som inte gjort ett aktivt val och därför har tillsvidareavtal har inte gynnats i samma utsträckning eftersom tillsvidarepriset är mer trögrörligt än andra avtalsformer. Förutom priset för själva elen betalar elkunderna även en avgift till sitt elnätsföretag. Elnätsavgifterna har inte påverkats av tillbakagången i ekonomin. - Det är samtidigt glädjande att konstatera att förra årets negativa utveckling med allt färre aktiva hushållskunder nu har brutits. Under första kvartalet 2009 valde fler kunder än någonsin att byta elhandlare, något som även fortsatt under april månad, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen. Här finns fortfarande stora pengar att spara. En villakund med elvärme som under det gångna halvåret bytte från de dyraste till de billigaste avtalen kunde spara upp till 5 300 kronor per år. En lägenhetskund kunde spara upp till 900 kronor per år. Finanskrisen och det försämrade ekonomiska läget har även gjort att investeringar i ny elproduktion skjutits på framtiden. Just nu byggs anläggningar med en uppskattad elproduktionskapacitet på 1 300 MW. Hälften av denna kapacitet utgörs av vindkraft. Om dessa projekt slutförs uppskattas produktionen från vindkraft öka med nästan hundra procent mellan åren 2008 och 2012. Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från www.ei.se.

Taggar:

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Prenumerera