Rörligt elpris föll kraftigt under januari

Det rörliga elpriset föll kraftigt under januari. För kunder i villa blir nästa elräkning runt 500 kronor billigare än den som kom i början av januari. Mildare väder och en ökad kapacitet i kärnkraftverken ligger bakom de sjunkande priserna. Det visar ny statistik från Energimarknadsinspektionens prisjämförelse elpriskollen.se.

Den som bor i villa och har rörligt elpris fick under januari betala i genomsnitt 127 öre per kWh, vilket kan jämföras med decembers rörliga elpris på 152 öre per kWh. Det rörliga elpriset ligger fortfarande på en för årstiden relativt hög nivå, men är samtidigt lägre än under januari månad förra året då det låg på 132 öre per kWh.

- Den främsta orsaken till att elpriset fallit kraftigt är att de flesta kärnkraftverk nu är tillbaka i drift med en tillgänglighet under januari på i genomsnitt 94 procent. Till det kommer både mildare väder och import av billigare el från kontinenten som också bidragit till de fallande priserna, säger avdelningschef Tommy Johansson.

För kunder i villa innebär det att elräkningen för januari månads förbrukning blir omkring 500 kronor lägre än elräkningen för decembers förbrukning. Att elpriset inte sjunkit ytterligare beror på att nivåerna i de nordiska vattenmagasinen fortfarande ligger mer än 20 procentenheter under det normala.

De fasta priserna var oförändrade eller steg

De rörliga priserna sjönk kraftigt under januari. De fasta priserna var samtidigt oförändrade eller steg marginellt jämfört med föregående månad.

Under januari månad kunde konsumenter i lägenhet teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 130 öre per kWh och fast pris 3 år till 124 öre per kWh. Lägenhetskunder med rörligt pris betalade 139 öre per kWh medan de som hade tillsvidarepris betalade 160 öre per kWh.

Konsumenter i villa kunde teckna avtal om fast pris 1 år till i genomsnitt 116 öre per kWh och fast pris 3 år till 111 öre per kWh. Det rörliga priset var i genomsnitt 127 öre per kWh och tillsvidarepriset 145 öre per kWh.

Billigast just nu!

Följande företag erbjöd den 1 februari lägst priser för konsumenter i lägenhet (2 000 kWh per år). 

Rörligt pris       Karlstads Energi AB                   122,22 öre/kWh

Fast pris 1 år    Sala-Heby Energi                        112,25 öre/kWh

Fast pris 3 år    Sala-Heby Energi                        106,63 öre/kWh

Följande företag erbjöd den 1 februari lägst priser för konsumenter i villa (20 000 kWh per år).

Rörligt pris       Karlstads Energi AB                   122,22 öre/kWh

Fast pris 1 år    AB Edsbyns Elverk                                                  106 öre/kWh

Fast pris 3 år    AB Edsbyns Elverk                     101,88 öre/kWh

I tabellen anges ett jämförpris, vilket innebär att alla fasta och rörliga kostnader samt skatt och moms ingår. Elhandlarna är enligt prisinformationslagen skyldiga att redovisa jämförpris i all marknadsföring av elavtal. Vissa elhandlare tecknar inte avtal i södra Sverige eller erbjuder andra priser till konsumenter i södra Sverige (elområde 4).

Det senaste årets prisutveckling

I början av 2010 steg elpriserna kraftigt vilket berodde på sjunkande temperatur och högre efterfrågan på el i kombination med mycket låg kärnkraftskapacitet. Från mars 2010 sjönk elpriserna kraftigt för att sedan ligga relativt oförändrade under sommarmånaderna innan de återigen började stiga under hösten och vintern. På www.ei.se finns diagram och tabeller som visar prisutvecklingen för kunder i lägenhet och villa under de senaste 12 månaderna.

www.ei.se finns diagram och tabeller som visar prisutvecklingen under de senaste 12 månaderna.

För mer information kontakta:
Tommy Johansson, avdelningschef, 016-16 27 25
Mattias Johansson, pressekreterare, 016-16 27 42

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Elpriskollen har alltid en aktuell och heltäckande bild av elprisutvecklingen eftersom alla elhandlare enligt lag är skyldiga att rapportera sina priser och villkor till Energimarknadsinspektionen. Tjänsten drivs på uppdrag av regeringen i syfte att få fler konsumenter att bli aktiva på elmarknaden. Fler konsumenter som kontinuerligt letar efter mer förmånliga avtal pressar elhandlarna att erbjuda lägre priser, attraktivare avtalsformer och bättre service.

Om oss

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Prenumerera