Ändring av antalet aktier och röster i Eniro

Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en sammanläggning av stamaktier 1:100. Sammanläggningen innebar att 100 stamaktier lades samman till en (1) stamaktie, vilket har resulterat i att antalet aktier och röster i Eniro har förändrats.

Det totala antalet aktier och röster i Eniro har under maj månad minskat med 6 106 526 258 stam-aktier av serie A och röster av serie A och med 479 032 257 stamaktier av serie B och 47 903 225,7 röster av serie B.

Per den 31 maj 2018 uppgår det totala antalet aktier i Eniro till 66 779 569, varav 61 682 083 aktier är stamaktier av serie A och 4 838 709 är stamaktier av serie B samt 258 777 är preferensaktier. Per samma datum uppgår det totala antalet röster i Eniro till 62 191 831,6 varav stamaktierna av serie A motsvarar 61 682 083 röster och stamaktierna av serie B motsvarar 483 870,9 röster samt preferensaktierna motsvarar 25 877,7 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sandelin, CFO, tel 070 994 92 66

Denna information är sådan information som Eniro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08.30 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetssäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster cirka 8 miljoner unika besökare. Eniro Group har omkring 1 600 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar