Delårsrapport januari - juni 2010

​Stockholm, 15 juli 2010

Utveckling andra kvartalet april – juni 2010

  • Rörelseintäkterna uppgick till 1 442 MSEK (1 673), en nedgång med 14 procent jämfört med andra kvartalet 2009, vilket motsvarar en organisk minskning om 13 procent. Den organiska minskningen för de första sex månaderna var 10 procent.
  • EBITDA uppgick till 397 MSEK (561), en nedgång med 22% exklusive övrigt jämförelsestörande*
  • Aktieinnehavet i Suomi24 avyttrades under perioden och resulterade i en reavinst om 37 MSEK samt en positiv kassaflödeseffekt om cirka 50 MSEK
  • Resultat före skatt uppgick till 176 MSEK (303)
  • Periodens resultat uppgick till -108 MSEK (220), och inkluderade en avsättning på 280 MSEK med anledning av det förhandsbesked Eniro erhållit från skattemyndigheten i Norge. Eniro kommer att bestrida eventuella krav.
  • Operativt kassaflöde för de första sex månaderna uppgick till 54 MSEK (500)

*EBITDA för det andra kvartalet 2009 inkluderade övrigt jämförelsestörande relaterat till förlikningsavtalet med DeTeMedien samt avyttringen av Spray Passagen om sammanlagt 102 MSEK och EBITDA för det andra kvartalet 2010 inkluderade reavinst om 37 MSEK från avyttringen av aktieinnehavet i Suomi24.

Kommentar från Jesper Kärrbrink, Eniros koncernchef:

“Vi har under det andra kvartalet främst fokuserat på den fortsatta implementeringen av det nya försäljningskonceptet i affärsområdet Directories Scandinavia, och har vid slutet av kvartalet redan kunnat se en ökad säljeffektivitet. Vi har också fortsatt att utveckla nya funktioner och annonsformat inom online för att öka värdet för kunder och användare långsiktigt, med lansering senare under året.”

”Intäktsutvecklingen avspeglar den strukturella nedgången i print som påverkar hela branschen till följd av ett förändrat sökbeteende, samt den svaga orderingången under det första kvartalet.  För att möta denna utveckling har vi ökat takten i transformationen, vilket temporärt har inneburit en ökning av den operativa risken. Trots att vi har lyckats genomföra en stor del av de kostnadsbesparingar vi tidigare annonserat, kommer fortsatt lägre intäkter, kombinerat med en potentiell utbetalning avseende ändrad taxering i den norska verksamheten, ytterligare försämra relationen nettoskuld i förhållande till EBITDA. Detta skulle kunna leda till att Eniro överskrider villkoren i bankavtalet senare under året, och Eniro har därför inlett diskussioner med bankerna för att säkra utrymmet till de uppställda villkoren i bankavtalet.”

 För mer information, kontakta:

Jesper Kärrbrink, Vd och koncernchef, Tfn 08-553 310 01
Jan Johansson, Finansdirektör, Tfn 08-553 310 15, 070-575 89 72
Birgitta Henriksson, Tf IR chef,  Tfn 08-553 315 29, 072-220 83 29

www.eniro.com

 

Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniros sökdatabas sammanför säljare med köpare och gör det enkelt att hitta personer genom att använda Eniros distributionskanaler Online, Kataloger, Voice och mobil. Eniro har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Polen.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar