Delårsrapport januari-mars 2011

 

  • Rörelseintäkterna uppgick till 966 MSEK (1,267), en organisk minskning med 13 procent
  • EBITDA uppgick till 120 MSEK (170)
  • Periodens resultat uppgick till -53 MSEK (6)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,53 SEK (0,37)
  • Operativt kassaflöde uppgick till -78 MSEK (-61)
  • Oförändrad prognos för 2011 och 2012

Tabell återfinns i bifogad pdf

Kommentar från Johan Lindgren, Eniros koncernchef och vd:

“Planen för att vända intäktsutvecklingen går som förväntat. Intäkterna för första kvartalet minskade med 13 procent organiskt till följd av svag efterfrågan på tryckta kataloger och svag orderingång under föregående år. Intäktsutvecklingen är en förbättring jämfört med föregående rapporteringsperiod. Vårt mål att vända den negativa intäktsutvecklingen genom att öka attraktiviteten hos våra kärntjänster, införa ett breddat erbjudande och förbättra säljeffektiviteten, och samtidigt införa en mer effektiv kostnadsstruktur, kvarstår. Det är dock en betydande tidsförskjutning mellan försäljningskontakt och intäktsredovisning, vilket innebär att av intäkterna under 2011 såldes cirka 40 procent under föregående år.

Ett antal aktiviteter har initierats för att öka försäljningseffektiviteten. Samtidigt anpassas antalet anställda till verksamhetens storlek och aktivitetstakten inom produktutveckling har minskat till en hållbar nivå. Vi har en attraktiv produktportfölj och stämningen i säljkåren är positiv. Mobiltjänster är för tillfället vårt enskilt mest framgångsrika erbjudande i Sverige och Norge och visar en stark tillväxt i ordertillväxt, dock från låga nivåer. 

Vi förbättrar kontinuerligt vårt onlineerbjudande. Nya versioner av eniro.se och gulesider.no med produktsök började säljas under första kvartalet 2011 och under andra kvartalet kommer denna funktionalitet att lanseras även i Danmark. Vi har också en ny plattform för sponsrade länkar, Scandinavia Ad Network, och börjar marknadsföra den nya b2b-tjänsten Proff i hela Skandinavien.

Baserat på vår orderingång till dags dato, står vår prognos fast. För 2011 förväntas en ensiffrig organisk intäktsnedgång. Vi förutser en sekventiell förbättring kvartal för kvartal med undantag av det fjärde kvartalet, som har mer planenliga tryckta publikationer. En vändning till organisk intäktstillväxt förväntas för 2012. Totala kostnadsbesparingar om 200 MSEK förväntas under 2011. För 2012, väntas kostnadsbasen minska med ytterligare 200 MSEK.”

För information, kontakta:

Johan Lindgren, koncernchef och vd
Tfn: 08-553 310 01

Mattias Lundqvist, finansdirektör
Tfn: 070-555 14 90

Lena Schattauer, Tf IR-chef
Tfn: 070-595 51 00

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.

www.eniro.com

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 900 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar