Delårsrapport januari-mars 2012

Eniro ökar EBITDA med över 20 procent till 156 MSEK i första kvartalet, totala intäkter i nivå med föregående år

FÖRSTA KVARTALET: JANUARI–MARS 2012

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 959 MSEK (966), en minskning med 0,7 (-24) procent. Organiskt minskade intäkterna med 8 (-13) procent. Skillnaden mellan totala intäkter och organisk utveckling utgörs av tidigarelagda katalogintäkter samt förvärvet av De Gule Sider i Danmark.  
 • Onlineintäkterna ökade med 2 procent. Andelen digitala mediaintäkter av totala intäkter ökade med 4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år till 77 procent exklusive Voice
 •  EBITDA ökade och uppgick till 156 MSEK (122), en EBITDA marginal uppgående till 16,3 procent (12,6)
 •  Periodens resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,51)
 • Eniro har genomfört en extra låneamortering uppgående till 158 MSEK
 • Operativt kassaflöde ökade med 91 MSEK och uppgick till 13 MSEK (-78)

Händelser i första kvartalet

 • Eniro har via varumärket Kvasir Media lanserat bolagets tillväxtsatsning på Mediaprodukter
 • Styrelsen i Eniro beslutade efter indikationer från Konkurrensverket att inte fullfölja förvärvet av 118 800 
 • Eniro lanserade en ny app Eniro for iPad, vilken genererat ett stort antal nedladdningar
 • Eniro utsåg Sara Kullgren som ny chef för Eniros produkt- och tjänsteutveckling

Efter periodens slut

 • Målsättningen om en intäktstillväxt från 2012 har reviderats från en tidigare organisk intäktstillväxt till en total intäktstillväxt som även inkluderar förvärvet av De Gule Sider i Danmark. Målet om att bibehålla EBITDA 2012 i nivå med 2011 kvarstår.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, VD och Koncernchef, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel +46 7 553 310 04

Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Eniro är Nordens största sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.

Eniro har 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar