Delårsrapport januari-mars 2013

Kraftigt ökad nettovinst och kassaflöde samt ökad tillväxttakt för Online. Skuldsättningsmålet uppnått och den långsiktiga finansieringen säkrad.

Första kvartalet: Januari-mars 2013

 • Onlineintäkterna ökade organiskt med 4 procent, en fördubbling mot föregående år. Av totala produkt- och företagssök sker cirka 25 procent i den mobila kanalen
 • Andelen digitala mediaintäkter av totala intäkter ökar och uppgår till 79 procent (69), exklusive Voice
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 886 MSEK (959), en minskning med 8 (-1) procent. Valutaeffekter samt avyttrade verksamheter och upphörda katalogutgivningar påverkar negativt med cirka 5 procent.
 • EBITDA ökar och uppgick till 170 MSEK (156), en marginal uppgående till 19,2 procent (16,3). Justerad EBITDA exklusive reavinster och omstruktureringar uppgår till 183 MSEK (160)
 • Nettovinsten ökar till 89 MSEK (-39)
 • Skuldsättningsmålet om en nettoskuld i relation till EBITDA på 2,5 ggr har uppnåtts
 • Periodens resultat per stamaktie stärktes och uppgick till 0,75 SEK (-0,39)
 • Operativt kassaflöde ökade med 75 MSEK och uppgick till 88 MSEK (13)

Händelser i första kvartalet

 • Eniro Norge AS konsoliderar den norska marknaden för nummerupplysningstjänster genom ett samgående med lågpris- och utmanarvarumärket 1888. Affären bedöms öka Eniros intäkter med cirka 50 MSEK och EBITDA med cirka 20 MSEK på helårsbasis.

Efter periodens slut

 • Eniro har mer än ett år innan låneförfall omförhandlat bolagets lån. Samtliga sex banker i bolagets bankkonsortium (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) ingår i överenskommelsen som löper på 3 år med förlängning till 4 år om 800 MSEK ersätts med en företagsobligation. Lånet uppgår till 3 miljarder SEK och har tecknats med räntevillkor i nivå med tidigare avtal. Överenskommelsen innebär en mer flexibel amorteringstakt, ökad operativ flexibilitet och en fortsatt möjlighet till framtida utdelningar på bolagets stamaktier.
 • Eniro förvärvar en majoritet i ett av Nordens största bloggernätverk, Bloggerfy. Genom förvärvet etablerar Eniro en stark position inom sociala annonskanaler i Sverige och Norge. Köpeskillingen uppgår till 0,5 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, CEO, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 25 april 2013.

Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar