Eniro – Delårsrapport: januari – september 2007

Juli – september
· Rörelseintäkterna uppgick till 1 426 MSEK (1 351)
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 398 MSEK (448)
· Periodens resultat uppgick till 321 MSEK (187)
· Resultat per aktie uppgick till 1,78 SEK (1,03)
· Cash earnings per aktie uppgick till 2,37 SEK (1,61)
· Verksamheten i Tyskland avyttrades med en realisationsvinst om cirka 140 MSEK
· Överföring av cirka 2 000 MSEK till bolagets aktieägare genom ett frivilligt inlösenprogram i Q4
· Oförändrad marknadsutblick frånsett ytterligare 30 MSEK av effekter från omstrukturering på koncernens EBITDA

Januari – september
· Rörelseintäkterna uppgick till 4 361 MSEK (4 414)
· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 429 MSEK (1 473)
· Periodens resultat uppgick till 803 MSEK (700)
· Resultat per aktie uppgick till 4,44 SEK (3,87)
· Cash earnings per aktie uppgick till 6,15 SEK (5,59)

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar