Eniro: Delårsrapport: januari - september 2003

Januari - september - Rörelseintäkterna uppgick till 3 036 MSEK (2 806) - Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 851 MSEK (594) - Periodens resultat ökade till 258 MSEK (94) - Vinst per aktie ökade till 1,47 SEK (0,53) Juli - september - Rörelseintäkterna uppgick till 847 MSEK (618) - Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 150 MSEK (53) - Periodens resultat förbättrades till -8 MSEK (-70) - Vinst per aktie förbättrades till -0,05 SEK (-0,40) - Tredje kvartalet påverkades positivt av förändrade publiceringsdatum  Januari - september Rörelseintäkterna ökade med 8%, till 3 036 (2 806) för niomånadersperioden. Organiskt, dvs exklusive förvärv och avyttringar samt valutaeffekter var ökningen 3%. Onlineintäkterna ökade till 1 373 MSEK (959), varav Eniro 118 118 svarade för 286 MSEK av ökningen. Offlineintäkterna sjönk med 10% till 1 663 (1 847), en organisk minskning med 4%. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 851 MSEK (594). Ökningen är till stor del hänförlig till förvärvet av Eniro 118 118 samt avyttringen av Windhager som redovisade förluster föregående år. Påverkan av förvärvet av Eniro 118 118 på periodens resultat var något positivt. Juli - september Rörelseintäkterna ökade med 37%, till 847 MSEK (618) under tredje kvartalet. Organiskt, var ökningen 19%. Onlineintäkterna ökade till 460 MSEK (250), varav Eniro 118 118 svarar för 170 MSEK av ökningen. Offlineintäkterna ökade till 387 MSEK (368). Offlineintäkterna har i tredje kvartalet påverkats positivt av att publiceringsdatum för tryckta kataloger i Sverige flyttats från andra kvartalet. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade till 150 MSEK (53). Ökningen är främst hänförlig till förvärvet av Eniro 118 118, ovannämnda ändringar av publiceringsdatum samt avyttringen av Windhager.   Rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: 

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar