Eniro: Koncernchefens kommentarer

Efter sex veckor på Eniro och avslutad nulägesanalys, är jag i planeringsfasen. Jag koncentrerar mig på hur vi ska möta den negativa utvecklingen i Sverige, en översyn av Eniros övergripande strategi, arbete med koncernens kapitalstruktur och hur verksamheten ska organiseras. Slutresultatet kommer att redovisas på en kapitalmarknadsdag under hösten.

Vidare har jag identifierat ett antal strategiska initiativ - varav några mer övergripande och andra av mer operativ karaktär. Dessa omfattar bland annat: - fokus på Eniros kärnmarknader; Sverige och Finland. I Sverige krävs utveckling av produkter, erbjudande, säljmetodik och prissättning och den Finska verksamheten måste genomlysas med avseende på det nya konkurrensmässiga läget - ökad kostnadseffektivitet. Företaget opererar på en för hög kostnadsnivå. Det finns en klar potential i ökad kostnadseffektivitet inom bland annat IT, inköp, produktion, marknadsföring och administration samt genomlysning av koncernens kapitalbindning - vidareutveckling av koncernens online-strategi som en integrerad del i den övergripande strategin - översyn av Eniros geografiska portfölj   Stockholm 19 juli 2004 Tomas Franzén     För mer information:   Tomas Franzén, VD och Koncernchef, tel. 08 - 553 310 01, mobil 070-333 63 20

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera