Eniro AB (publ): Aktuell rapportperiod: januari - juni 2003

Januari - juni * Rörelseintäkterna uppgick till 2 189 MSEK (2 188) * Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 30% till 701 MSEK (541) * Periodens resultat efter skatt ökade 62% till 266 MSEK (164) * Vinst per aktie ökade till 1.51 SEK (0.93)   April - juni * Rörelseintäkterna uppgick till 1 296 MSEK (1 312) * Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 25% till 406 MSEK (326) * Periodens resultat efter skatt ökade 18% till 166 MSEK (141) * Vinst per aktie ökade till 0.94 SEK (0.80) * Förvärvet av Respons genomfördes och konsolideras från och med 1 maj  

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar