Eniro avser överföra cirka två miljarder kronor till aktieägarna

Eniros styrelse har för avsikt att föreslå en överföring av cirka två miljarder kronor till aktieägarna. Detta bland annat som en följd av avyttringen av det tyska dotterbolaget Wer liefert was? Överföringen förväntas ske i form av ett inlösenprogram under det fjärde kvartalet 2007.

Försäljningen av WLW förväntas inbringa cirka 1,1 miljard kronor (115 MEUR). Detta i kombination med Eniros goda kassaflöden har gjort det möjligt för Eniro att genomföra en omfinansiering.

Eniro har idag undertecknat ett nytt femårigt låneavtal med befintligt bankkonsortium (Danske Bank, DNB NOR, Handelsbanken, Nordea, Royal Bank of Scotland, SEB och Swedbank) som innebär att bolaget får en nettoskuldsättning på motsvarande cirka 5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA). Låneavtalet har en initial låneram om motsvarande 13 miljarder kronor med syfte att omfinansiera Eniros befintliga låneavtal, finansiera den löpande verksamheten samt hantera en kapitalutskiftning till aktieägarna. Lånet kommer att amorteras med cirka 475 MSEK per år.

I och med avyttringen av WLW och den nya finansieringen anser styrelsen att det finns utrymme för en större kapitalutskiftning till aktieägarna. Efter bland annat konkurrensmyndighetens godkännande och så snart försäljningen av WLW är avslutad, avser styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma. Styrelsen avser föreslå att ett frivilligt inlösenprogram om cirka 2 miljarder kronor, motsvarande cirka 11 kronor per aktie, genomförs under fjärde kvartalet 2007.

Eniro har en utdelningspolicy som innebär att 75 procent av årets nettoresultat ska delas ut till aktieägarna. Den ligger fast även för kommande år och påverkas inte av denna föreslagna extra kapitalöverföring.

Om oss

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. I Sverige erbjuder Eniro tjänsterna Eniro.se, DinDel, Proff.se och 118 118 samt apparna Eniro, Eniro Navigation och Eniro på sjön. Varje vecka har Eniro Sveriges digitala tjänster 2,6 miljoner unika besökare som gör 4,9 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 1 700 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

Prenumerera

Dokument & länkar